Online  186  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9285
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

ผลการเรียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิชา อ30216 ภาษาอังกฤษรอบรู้ ครูประจำวิชา สาธิต เม่นไพร


   
ระดับผลการเรียน รวม 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 มส
จำนวน 72 0 0 21 25 11 7 4 3 1 0
ร้อยละ 100 .00 .00 29.17 34.72 15.28 9.72 5.56 4.17 1.39 .00
รวมร้อยละ   19.44 -
เฉลี่ย 2.20 -


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูชวกร คงกะเรียน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปภาวรินท์ อิ่มอุระ
ชั้น ม.2/2 GPA=3.89
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
พีรพงษ์ ผูกรักษ์ : ม.2/5
ณัฐฌา วงษ์สวรรค์ : ม.3/7
ธนโชติ จันหอม : ม.4/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง