Online  66  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3751
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 30854 นายศุภโชค โพธิ์น้อย
2 31481 นายอนุเทพ พุคง
3 31527 นายสราวุฒิ ฉายภาค
4 33004 นายอุเทน ศรมุข
5 31303 นางสาวจิณณพัต พุ่มเกษม
6 31349 นางสาวพกาวรรณ ปุราทะเน
7 31351 นางสาวเพิ่มทิพย์ พวงทอง
8 31357 นางสาวอรพินท์ เอกปัชชา
9 30763 นายณัฐพล ภายศรี
10 31259 นายนทีธร แร่เพชร
11 31286 นายเจษฎา สวยทอง
12 31433 นายจตุรพิธ อุ่นแสง
13 31467 นายเดชณรงค์ โอชำรัมย์
14 31473 นายนพรัตน์ เดชนาค
15 31479 นายวัชรพล หอมเขียว
16 32028 นายสิทธิศักดิ์ รุ่งกระจ่าง
17 32034 นายเพทาย สุวรรณบุญทวี
18 31340 นางสาวณัฐชา เกิดฤทธิ์
จำนวนนักเรียน 18 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชนิสรา น้อยสอาด
ชั้น ม.5/1 GPA=3.94
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง