Online  50  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6040
หนูไม่อยากเรียนออนไลน์แล้ว แง้ๆๆๆ  [11/6/2564]
ไม่อยากเรียนออนไลน์เเล้ว แง้ๆ  [11/6/2564]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31400 นายรัชชานนท์ แก้วทองขาว
2 31712 นายธีรศักดิ์ ชานุ
3 31755 นายวรยศ โชคชัยมาดล
4 31919 นายชาคริต อักษร
5 31953 นายณัฐนนท์ ฉายภาค
6 31963 นายพุทธิพันธ์ สุทธิบุตร
7 31970 นายอลงกรณ์ สวัสดี
8 31990 นายจิรายุ ภู่สุวรรณ
9 31995 นายธนโชติ ชมชื่น
10 32003 นายภูริพัฒน์ วัดพ่วง
11 32010 นายสุรชัย ยางทัด
12 32013 นายอนณ อ้นอิ่ม
13 32014 นายอรรถพล มูลมนัส
14 32015 นายเอกรินทร์ บรรเทิง
15 32500 นายวัชชิระ ล้อกสิกรวัฒนา
16 33486 นายยศวริศ บรรเจิดวีระสกุล
17 33490 นายปฏิภาณ เอกจีน
18 31895 นางสาวดุสิตา พงษ์วิทยภานุ
19 31911 นางสาวศุภสุตา อาบวารี
20 31915 นางสาวสุวิมล อ้วนนวล
21 31934 นางสาวปิยะวรรณ เกตุแก้ว
22 31937 นางสาวมณฑา เล็กอิ่ม
23 31939 นางสาวรัตมณี ทองย่อย
24 31941 นางสาวศศิวิมล ลิ้มเจริญ
25 32019 นางสาวนวรัตน์ คงกระพัน
26 32035 นางสาวเกวลิน แร่เพชร
27 33487 นางสาวนิด -
จำนวนนักเรียน 27 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สุนิสา เทียนชัย
ชั้น ม.4/5 GPA=4
สอบได้ที่ 1

ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง