Online  56  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8028
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31481 นายอนุเทพ พุคง
2 31527 นายสราวุฒิ ฉายภาค
3 33004 นายอุเทน ศรมุข
4 31303 นางสาวจิณณพัต พุ่มเกษม
5 31349 นางสาวพกาวรรณ ปุราทะเน
6 31351 นางสาวเพิ่มทิพย์ พวงทอง
7 31357 นางสาวอรพินท์ เอกปัชชา
8 30763 นายณัฐพล ภายศรี
9 31259 นายนทีธร แร่เพชร
10 31286 นายเจษฎา สวยทอง
11 31433 นายจตุรพิธ อุ่นแสง
12 31467 นายเดชณรงค์ โอชำรัมย์
13 31473 นายนพรัตน์ เดชนาค
14 31479 นายวัชรพล หอมเขียว
15 32028 นายสิทธิศักดิ์ รุ่งกระจ่าง
16 32034 นายเพทาย สุวรรณบุญทวี
17 31340 นางสาวณัฐชา เกิดฤทธิ์
จำนวนนักเรียน 17 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชนิสรา น้อยสอาด
ชั้น ม.5/1 GPA=3.94
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง