Online  51  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1063
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 30679 นายรภัสสิทธิ์ นิพัฒธกาญจน์
2 30848 นายภูวรักษ์ วังป่า
3 30574 นางสาวธิดารัตน์ อาจน้อย
4 30576 นางสาวนริสา นกต่อ
5 30577 นางสาวประภาพรรณ เพียรทอง
6 30612 นางสาวขวัญข้าว มีประสพ
7 30860 นางสาวกมลรัตน์ ลาภมงคลกุล
8 30867 นางสาวพีรดา คมวงษ์
9 30868 นางสาวภัทราภรณ์ รักไทย
10 30872 นางสาวสุกัญญา จันทร์บุตร
11 32518 นางสาวกฤษณา น้อยใหม่
12 30809 นายชานนท์ อารียานันท์
13 30798 นายกฤษตินนท ปิ่นเล่
14 30802 นายมณฑล บุญคำ
15 30810 นางสาวกนกพร หินอ่อน
16 30813 นางสาวขวัญธิชา พันเพ็ชร์
17 30814 นางสาวจันทรวิมล เกิดสุข
18 30822 นางสาวพศิกา ปานมณี
19 30824 นางสาวภัทรลดา ขุนหีบ
20 30826 นางสาววรรณวษา เจริญชนม์
21 30827 นางสาววรีย์ จำปาเป็น
22 30836 นางสาวอุมาพร วรรณาโส
23 30837 นางสาวโคมแก้ว แก้วกระจ่าง
24 31559 นางสาวบุญวรานันท์ โคเลิศ
25 32515 นางสาวปวรรัตน์ สุพรรณ์
26 32516 นางสาวพรวิมล คุณละ
27 32519 นางสาวธมลวรรณ ใจดี
28 31625 นางสาวกมลศรี สรงกระสินธุ์
จำนวนนักเรียน 28 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางกันหา อินจีน
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สิริการ ประทุมทาน
ชั้น ม.5/1 GPA=3.94
สอบได้ที่ 2

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ปลิตา พละทรัพย์ : ม.1/4
สุวรรณา โสภา : ม.3/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง