Online  78  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3827
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31261 นายพรพิเชษฐ์ นาคจุ้ย
2 31435 นายฐานิต โพธิ์เงินงาม
3 32986 นายพิสิษฐ์ ชูลาภ
4 33502 นายธีรเมธ ทองอ่อน
5 31230 นางสาวณัฐวรา อินจันทร์
6 31301 นางสาวจันทิมา อัตโสภณวัฒนา
7 31304 นางสาวณัชชารีย์ จงศิริภัควัฒน์
8 31305 นางสาวณาตหชา มุมแดง
9 31307 นางสาวนิษาชล ฉิมเม่น
10 31310 นางสาวพลอยกมล พลอยดี
11 31354 นางสาววรินยา สนสุทธิ
12 31428 นางสาวอภิสรา โพธิ์งาม
13 32987 นางสาวณัฐวดี จงจีรานนท์
14 32988 นางสาวธิญาดา มีเท
15 32989 นางสาวนฤมล วรรณไทย
16 32990 นางสาวรัตนาภรณ์ พาทิแสง
17 33011 นางสาวน้ำหนึ่ง บุญมณี
18 31369 นายเศรษฐวิชญ์ กิมน้อย
19 31392 นายชลทิต กิจบุญ
20 33504 นายธัชธรรม เลิศมงคลธรรม
21 31309 นางสาวพรสิทธา รุ่งสว่าง
22 31315 นางสาวสิริยากร กิมาวะหา
23 31378 นางสาวธัญสุดา วงษ์ศิลป์
24 31410 นางสาวธิดาเทพ แซ่หยี
25 31414 นางสาวนาตตะญา ตราพัด
26 31492 นางสาวปวีณา เปลาเล
27 32992 นางสาวอฐิตา ฮั้นประเสริฐ
28 32993 นางสาวดารารัตน์ สงวนวงค์
29 31439 นายธนวัฒน์ จันทร์อ้น
30 31483 นายเอกกฤต ระเบียบดี
31 31490 นางสาวธนัชพร ศรีเพชรดี
32 31494 นางสาวพัชรา สุขศรี
33 31495 นางสาวมินทาดา ตาพราว
34 31500 นางสาวสโรชา ผินกลับ
35 31551 นางสาวไอเนะ ชิบาตะ
36 32537 นางสาวพิมลวรรณ สามร้อยงาม
จำนวนนักเรียน 36 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางกันหา อินจีน
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปิยธิดา นำเจริญศิลป์
ชั้น ม.5/1 GPA=3.97
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง