Online  65  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9877
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31261 นายพรพิเชษฐ์ นาคจุ้ย
2 31435 นายฐานิต โพธิ์เงินงาม
3 32472 นายธนกฤต บุญช่วย
4 32986 นายพิสิษฐ์ ชูลาภ
5 33502 นายธีรเมธ ทองอ่อน
6 31230 นางสาวณัฐวรา อินจันทร์
7 31301 นางสาวจันทิมา อัตโสภณวัฒนา
8 31304 นางสาวณัชชารีย์ จงศิริภัควัฒน์
9 31305 นางสาวณาตหชา มุมแดง
10 31307 นางสาวนิษาชล ฉิมเม่น
11 31310 นางสาวพลอยกมล พลอยดี
12 31354 นางสาววรินยา สนสุทธิ
13 31428 นางสาวอภิสรา โพธิ์งาม
14 32987 นางสาวณัฐวดี จงจีรานนท์
15 32988 นางสาวธิญาดา มีเท
16 32989 นางสาวนฤมล วรรณไทย
17 32990 นางสาวรัตนาภรณ์ พาทิแสง
18 33011 นางสาวน้ำหนึ่ง บุญมณี
19 31369 นายเศรษฐวิชญ์ กิมน้อย
20 31391 นายฉัตรชัย บุญรุ่ง
21 31392 นายชลทิต กิจบุญ
22 32991 นายสุธาสิน สุขสวัสดิ์
23 33504 นายธัชธรรม เลิศมงคลธรรม
24 31309 นางสาวพรสิทธา รุ่งสว่าง
25 31315 นางสาวสิริยากร กิมาวะหา
26 31378 นางสาวธัญสุดา วงษ์ศิลป์
27 31410 นางสาวธิดาเทพ แซ่หยี
28 31414 นางสาวนาตตะญา ตราพัด
29 31492 นางสาวปวีณา เปลาเล
30 32992 นางสาวอฐิตา ฮั้นประเสริฐ
31 32993 นางสาวดารารัตน์ สงวนวงค์
32 31439 นายธนวัฒน์ จันทร์อ้น
33 31483 นายเอกกฤต ระเบียบดี
34 31490 นางสาวธนัชพร ศรีเพชรดี
35 31494 นางสาวพัชรา สุขศรี
36 31495 นางสาวมินทาดา ตาพราว
37 31500 นางสาวสโรชา ผินกลับ
38 31551 นางสาวไอเนะ ชิบาตะ
39 32537 นางสาวพิมลวรรณ สามร้อยงาม
จำนวนนักเรียน 39 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวปานรวี ภูศรี
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ภณิดา ทรัพย์ไพฑูรย์
ชั้น ม.6/2 GPA=3.87
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง