Online  47  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9205
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 30273 นายวรชัย กัณหเสลา
2 30846 นายพงศธร พัดนาค
3 31011 นายธนดล โพธิ์ขาว
4 32487 นายกิตติธัช บุญแย้ม
5 32488 นายจิรภัทร ตันติกำธน
6 32489 นายชาญณรงค์ กลิ่นจันทร์
7 30630 นางสาวสุภาพร อุ่มแซม
8 30689 นางสาวกตัญญู พานแก้ว
9 30698 นางสาวธีมาพร ประสมศักดิ์
10 30701 นางสาวปวีณ์นุช เล้าสมบูรณ์
11 30742 นางสาวภัทธิยา สีสำลี
12 30743 นางสาวภาวิณี อาจปักษา
13 30758 นางสาวโชติกา สงวนวงศ์
14 30779 นางสาวกฤตยา เรืองทิพย์
15 30781 นางสาวชนัญชิดา พงศ์เจษฎาพร
16 30782 นางสาวณิชากร จันทร์แดง
17 30786 นางสาวอัญรินทร์ ภาคภูมิ
18 30789 นางสาวมินตรา อุ้ยฟัก
19 30790 นางสาวรัตนา เจิมจันทร์
20 30791 นางสาววิมลสิริ ชุมหอม
21 30811 นางสาวกมลวรรณ ตันทเตมี
22 30907 นางสาวปิยะฉัตร มรรคสูตร์
23 31056 นางสาวกรกนก ธะธรรมดี
24 31057 นางสาวกชพร ธะธรรมดี
25 31565 นางสาวนรมน สายบุญยืน
26 32492 นางสาวกิตติกา คชเกร็ง
27 32493 นางสาวนภา ตันเจริญศิริรัตน์
28 32494 นางสาวปาณิศา สนตุ่น
29 32495 นางสาวพิมพ์วิมล ยงอยู่
30 32496 นางสาวพิมพ์อัปสร จันทรางกูล
31 32497 นางสาวสาทิณี ภาคภูมิ
32 32499 นางสาวอุสา ประเสริฐศักดิ์
33 32520 นางสาวสุนิสา สุวรรณจินดา
จำนวนนักเรียน 33 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางฐาณิชนันท์ ใจจริง
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปริณดา ยศศักดิ์
ชั้น ม.2/3 GPA=3.86
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ปลิตา พละทรัพย์ : ม.1/4
สุวรรณา โสภา : ม.3/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง