Online  83  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2383
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31175 นายเจษฎา จงเสรีเจริญ
2 31216 นายธนภัทร คชสาร
3 31218 นายรัฐภูมิ พุทธศรี
4 31220 นายอนุรักษ์ ใจหนักดี
5 31553 นายกฤชติพัฒน์ สมทบบารมี
6 32933 นายชุติพงศ์ ทองคำ
7 32934 นายฐาพล เพ็ชรภูมี
8 31186 นางสาวจริยาพร แก้ววิเศษ
9 31192 นางสาวญาณิศา เซี่ยงว่อง
10 31196 นางสาวปิยะดา สุขสว่าง
11 31211 นางสาวอรสา พุทธศรี
12 31227 นางสาวชญาดา โสมสุพรรณ
13 31231 นางสาวนภสร วันดี
14 31236 นางสาวพรกมล สำรุย
15 31239 นางสาวภณิดา ทรัพย์ไพฑูรย์
16 31240 นางสาวภัชชญา โชชัญยะ
17 31241 นางสาวเยาวลักษณ์ นิ่มขาว
18 31243 นางสาววรรณวิษา ซิบเข
19 31245 นางสาวสุภาพร ชื่นหุ่น
20 31248 นางสาวอรปรียา พรานเจริญ
21 31267 นางสาวชลภัสสร พุกทา
22 31271 นางสาวนรินทร ศรีปัญญา
23 31273 นางสาวพรชนก รุ่งเช้า
24 31274 นางสาวพรนภา โชคปัญจทรัพย์
25 31335 นางสาวกมลชนก ปุ่นแย้ม
26 31382 นางสาวปาณิสรา เลิศล้ำศรีวิลัย
27 32936 นางสาวกาญดารัตน์ วงษ์สกุลชัย
28 32939 นางสาววิภานันท์ หล้าขัด
จำนวนนักเรียน 28 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางจันทนา ศรีบูจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กรกนก พรานเจริญ
ชั้น ม.3/3 GPA=3.95
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง