Online  67  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 924
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31178 นายธนิสร สมพงษ์
2 31182 นายภูวดล นิลมณี
3 31184 นายอรรถสิทธิ์ จินดาสิงห์
4 31468 นายไตรภพ หอมกลิ่น
5 32921 นายกฤษฎา รุ่งกระจ่าง
6 32922 นายปิติพงษ์ ประเสริฐศักดิ์
7 32923 นายพจนินต์ ทรัพย์เล็ก
8 32925 นายวีรชิต แสนสุข
9 32926 นายอภิสิทธิ์ รักสะอาด
10 31185 นางสาวกังสดาล อัศวทรัพย์ไพศาล
11 31188 นางสาวจิรันดา นิยมศักดิ์
12 31190 นางสาวชวิศา สุขชู
13 31191 นางสาวชาลีดา ศรีจันทร์รัตน์
14 31198 นางสาวพิชญ์นรี ผลสมบูรณ์
15 31200 นางสาวภัสษา ห้วยกรุด
16 31202 นางสาวมนัสนันท์ ปุสสเทโว
17 31205 นางสาววิสันละยา วัดพ่วง
18 31206 นางสาวสรัลพร อรุณขจรศักดิ์
19 31207 นางสาวสาธิตา แซ่เล้า
20 31209 นางสาวสิริการ ประทุมทาน
21 31210 นางสาวอรณิชา มาเทศ
22 31272 นางสาวนิษิตา สุขอร่าม
23 31381 นางสาวเนตรอัปสร เพ็ชระ
24 32927 นางสาวกชกร คุณสุวรรณ์
25 32928 นางสาวชุติวรรณ วัดพ่วง
26 32929 นางสาวณภัทร อรเพชร
27 32930 นางสาวธิดารัตน์ ทองกัลยา
28 32932 นางสาวรินรดา หลอยส่วน
จำนวนนักเรียน 28 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วิชญาพร วันเพ็ญ
ชั้น ม.3/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง