Online  73  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2966
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31668 นายชาดา กมลทิพย์วงศ์
2 31677 นายอภิชาติ ลำเลิด
3 31745 นายเกรียงศักดิ์ กาญจนประดิษฐ์
4 31750 นายธิติวัฒน์ ดามี
5 31752 นายนันทวัฒน์ พาหา
6 31788 นายณัฐพงษ์ แช่มฉ่ำ
7 31797 นายศิรวิทย์ เสมทับ
8 31832 นายธรรมรัฐ มีทรัพย์
9 31839 นายอรรถพล จันทร์เปล่งแสง
10 31923 นายปรัชญาวัฒน์ จันบัว
11 31950 นายจิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ
12 33002 นายธีร์ธวัช พลศรี
13 33475 นายเกียรติศักดิ์ สุขอร่าม
14 33476 นายณัฏฐกิตติ์ ลิ้มจ้อย
15 33477 นายธีรภัทร พิมพ์ตรา
16 31690 นางสาวนัทธมน วงษ์เทศ
17 31695 นางสาวพลอยไพรินทร์ ผันดอนดู่
18 31702 นางสาวอริสา เกิดมะเริง
19 31778 นางสาวสาวิณี สุนทร
20 31783 นางสาวอริสา นิลบัว
21 31799 นางสาวกนกอร สอนสลับ
22 31819 นางสาวศุภรัศมิ์ หิรัญลักษณ์
23 31847 นางสาวพรหมพร เจริญกุล
24 31903 นางสาวพลอยแพรวา ปูนพันธุ์ฉาย
25 31932 นางสาวญาณิศา ใจชน
26 31943 นางสาวสรุตา เต่าทอง
27 31944 นางสาวสิวาลัย ใจตรง
28 31972 นางสาวกุลธิดา ดาปาน
29 31981 นางสาวนันทนัช ชัยมงคล
30 31982 นางสาวภัครมัย แซ่ตัน
31 31984 นางสาวเมษยา รองพล
32 33436 นางสาวจีรนันท์ กระต่ายทอง
33 33478 นางสาวกุลณัฏฐ์ คล้ายแดง
34 33479 นางสาวเกศสิริน คงนิล
35 33480 นางสาวขณิชา เอื้อกิตติอาภรณ์
36 33482 นางสาวทัศน์กมล อำพันไพบูลย์
37 33484 นางสาวสิตานันท์ นิยมไทย
38 33485 นางสาวอลิสา ไพรกลาง
39 33497 นางสาวอริศรา สุขกรม
40 33510 นางสาวปันวราห์ ชมเพ็ญ
50 33974 นายอิงครัตน์ กล่อมกำเนิด
จำนวนนักเรียน 41 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสรินยา พรหมมา
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สิริการ ประทุมทาน
ชั้น ม.6/1 GPA=3.96
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง