Online  37  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5520
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31217 นายพลสีห์ กมลทิพย์วงศ์
2 31330 นายสุวพิชญ์ คำดี
3 31431 นายเกรียงศักดิ์ พรมวิหาร
4 31445 นายอนันต์ พงชุบ
5 31505 นายจักรกฤษ สำราญวงศ์
6 31509 นายชูเกียรติ สมรูป
7 31510 นายณัฐวุฒิ ประสงค์ทรัพย์
8 31532 นายอภิสิทธิ์ พึ่งไทย
9 32995 นายทวีศักดิ์ ชิวปรีชา
10 32997 นายสิทธิโชค เกตุมณี
11 30833 นางสาวศิริพร สติไทย
12 31203 นางสาวลัดดาวัลย์ ผ่องใส
13 31223 นางสาวเขมิสรา พรมฟ้า
14 31224 นางสาวคฑามาศ พุทธศรี
15 31229 นางสาวณัฐธยาน์ ศุภมงคล
16 31238 นางสาวพัชรินญา สุทธิพิบูลย์
17 31275 นางสาวพรนภา อ้นหนู
18 31280 นางสาวโสภิตา ตันทเตมี
19 31346 นางสาวนวพรรษ พิมพ์วงศ์สวย
20 31350 นางสาวพรรณวิสา ศรีชัย
21 31372 นางสาวจินตนา ทองดี
22 31377 นางสาวธนพร ศรีสุริยมาตย์
23 31383 นางสาวปิยมล มณีโชติ
24 31387 นางสาววรรณวิศา บัวบาน
25 31388 นางสาววราภรณ์ อุ่นแก้ว
26 31449 นางสาวกนกกาญจน์ เย็นกลม
27 31450 นางสาวชลธิชา ราตรี
28 31453 นางสาวนรารักษ์ ผ่องใส
29 31456 นางสาวพูนทิพย์ พวงทอง
30 31459 นางสาวรุ่งฤดี ราศรี
31 31462 นางสาวสุฬีฉาย ศิริมาท
32 31485 นางสาวจิราพร โนรี
33 31493 นางสาวพัชยามณ ผุสดี
34 32998 นางสาวจณิตตา วงษ์ท่าเรือ
35 33000 นางสาวหัทยา แพนุ้ย
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางวรรณี แก้วอุปการ
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
มาณิตา บัวขาว
ชั้น ม.5/3 GPA=3.87
สอบได้ที่ 8

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ปลิตา พละทรัพย์ : ม.1/4
สุวรรณา โสภา : ม.3/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง