Online  85  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 558
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31864 นายจิรพิพรรธ คงสำราญ
2 31866 นายธนาวีร์ ทองคำ
3 31928 นายสิรภพ โนนชัย
4 33452 นายปณิธิ ทรงเล็กสิงห์
5 33453 นายพงศกร ตรีคงธรรมกุล
6 33454 นายมงคล คงสังข์
7 31765 นางสาวณัฏฐณิชา นพรัตน์
8 31812 นางสาวพีรดา ผ่องใส
9 31821 นางสาวสาริน แซ่ตั้ง
10 31822 นางสาวหทัยภัทร แสงทอง
11 31843 นางสาวธมนวรรณ รักโยง
12 31849 เด็กหญิงไพลิน วังทอง
13 31857 นางสาวศุทธินี ช่วยบุญชู
14 31908 นางสาวรัชฎา จิตรหาญ
15 31942 นางสาวสรารัตน์ แล่กูด
16 33455 นางสาวสุภานันท์ จะแจ้ง
17 33456 นางสาวกนกวรรณ ส่งบุญ
18 33460 นางสาวสุนันทา บุญแต่ง
19 33473 นางสาวสุธิมา บัวเทพ
20 33508 นายภูบดินทร์ เย็นกลม
21 31891 นางสาวกมลฤทัย สีสำลี
22 31892 นางสาวกุลธิดา อยู่ศรี
23 31897 นางสาวทิวาพร ใจหวัง
24 31903 นางสาวพลอยแพรวา ปูนพันธุ์ฉาย
24 31900 นางสาวนภาพร เสมคง
25 31901 นางสาวบุณยาภรณ์ ลาวัณลักขณา
26 31904 นางสาวภารวี แดงดีมาก
27 31907 นางสาวรักษ์สุวรรณ ศรีกิตติกาญจน์
28 31913 นางสาวสุจิตรา ระเบียบ
29 31914 นางสาวสุทธิรัก -
30 31916 นางสาวอภัสรา เซี่ยงฉิน
31 33462 นางสาวกมลพัชร ทองมา
32 33463 นางสาวณัฏฐณิชา ม่วงอ่อน
33 33464 นางสาววรรณกนก ผาภูมิสุโข
34 33471 นางสาวภารีตา สกุลสัตตบุษย์
35 33465 นายณัชชา ศิริทัย
36 31933 นางสาวปนัดดา ตาลเถื่อน
37 33466 นางสาวกัญญารัตน์ คูหาวิจิตรกุล
38 33467 นางสาวชลธิชา ขุนติ
39 33497 นางสาวอริศรา สุขกรม
39 33468 นางสาวณัฐกานต์ กาแก้ว
40 33469 นางสาวนภัสสร บุญนาค
41 33470 นางสาวเพ็ญพร โพธิ์ศรี
42 33472 นางสาวศิริประภา เอี่ยมน้อย
43 33474 นางสาวสุรีรัตน์ เลิศวิชัย
จำนวนนักเรียน 45 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางอภินันท์ สีสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
เยาวลักษณ์ นิ่มขาว
ชั้น ม.6/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง