Online  64  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3938
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31666 นายจิรานุวัฒน์ สายพุ่มอรุณ
2 31749 นายธนภัทร ราชการดี
3 31825 นายเกริกฤทธิ์ สินจันทร์
4 32545 นายอัมพฤณ ไชยสีสัน
5 33433 นายณภัทร สิทธิสกุลเจริญ
6 33434 นายปวริศร ไทยสงเคราะห์
7 33435 นายภานุภัทร วงศ์พนิตกุล
8 31721 นางสาวชนากานต์ ช้างเย็น
9 31723 นางสาวณัฏฐณิชา เพิ่มนาม
10 31764 นางสาวฑิษาณี อภิธรรม
11 31769 นางสาวนิภาภัทร เรืองเนตร
12 31782 นางสาวอัมภิกา พยับตรี
13 31802 นางสาวดาราวดี พันธ์รัก
14 31803 นางสาวนันท์นภัส ลูกสอน
15 31805 นางสาวบุญยาพร ศรีมงคลชัย
16 31808 นางสาวปาริชาติ มั่นใจ
17 31810 นางสาวพรไพลิน แซ่ผุง
18 31820 นางสาวบุษกร ครูทอง
19 31840 นางสาวจิราวรรณ จันทร์เลขา
20 31848 นางสาวพิมผกา วิมะสิงห์
21 31850 นางสาวภัทรภรณ์ น้ำชัยศรี
22 31851 นางสาวมณฑิตา พวงไทย
23 31856 นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์เปรม
24 31859 นางสาวสุธิดา ปลื้มจิตร์
25 31938 นางสาวมัลลิกา โสภา
26 33437 นางสาวปุญญิศา จันทร์เรือง
27 33438 นางสาวผกามาศ สุวรรณทิพย์
28 33439 นางสาวพรรณทิภา สมรูป
29 33440 นางสาวพรหมพร กุณวงค์
30 33441 นางสาวพุทธชาติ เที่ยงธรรม
32 33443 นางสาวลีลาวดี ทองซ้าย
34 33445 นางสาววรรณิศา คุ้นเครือ
35 33446 นางสาววัชราภรณ์ ศรีทอง
36 33447 นางสาวศศิกาญต์ น้ำดอกไม้
37 33448 นางสาวศิวพร พัดนาค
38 33449 นางสาวสาธินี ฤทธิพงษ์
39 33450 นางสาวสุพัชชา ธรรมจง
41 33458 นางสาวนิภาศิริ เฉียบแหลม
จำนวนนักเรียน 38 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวจีระวรรณ พรศิริ
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
นนทวัฒน์ ฝูงประเสริฐ
ชั้น ม.3/3 GPA=3.95
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง