Online  89  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2699
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31710 นายธนกร เบาโพธิ์
2 31713 นายปฏิเวธ วรภักดี
3 31717 นายภานุวัฒน์ มั่งคั่ง
4 31744 นายกิตติ บรรเทาทุกข์
5 31751 นายนราทิพย์ ครุธศิริ
6 31753 นายปัญญา แก้วดอน
7 31826 นายคุณานนท์ สรณ์สวัสดิ์
8 31884 นายธนกร ฤทธิ์ไวย
9 31921 นายธนพล สินคง
10 32012 นายอชิร ศรีมงคลชัย
11 33399 นายธนพงศ์ ธรรมประกอบ
12 33400 นายธีรภัทร วงษ์ปัญญา
13 33401 นายนวพล สุขโข
14 33402 นายปัญจพล นาคสุข
15 33403 นายเริญธกาญน์ จุนสี
16 31725 นางสาวธณัชชา กาเพ็ง
17 31730 นางสาวลลิตา บูชาธรรม
18 31731 นางสาววาทิณี มานะอดทน
19 31738 นางสาวเสาวลักษณ์ คงสังข์
20 31767 นางสาวณัฐวรรณ ช่างไม้
21 31777 นางสาวศิรประภา จันทร์ศิริ
22 31811 นางสาวพิชญา อยู่ยงค์
23 31816 นางสาวลลนา ยินดี
24 31852 นางสาวรินรดา หกม้า
25 31861 นางสาวสุมัชญา สมัยธรรม
26 31896 เด็กหญิงทานตะวัน รัดกุม
27 32532 นางสาวอาทิติยา กล้าหาญ
28 32544 นางสาวสิตานันท์ จำปาทอง
29 33404 นางสาวกนกวรรณ ทองสุขใส
31 33406 นางสาวฐิตาภร ไตรพรประเสรฐ
32 33407 นางสาวณัชฎาพร เรืองฤทธิ์
33 33408 นางสาวธนพร ชูศูนย์
34 33409 นางสาวนวพร พรานเจริญ
35 33410 นางสาวพรรวสา ไทยมีสุข
36 33411 นางสาวเพชรรินทร์ เซี่ยงคิ้ว
37 33412 นางสาวแพรวา บุญกอ
38 33413 นางสาวรวิพันธ์ ภักดีวงษ์
39 33414 นางสาววีนัสนันท์ สว่างสุข
40 33415 นางสาวสุจิตรา วงค์วิลาส
จำนวนนักเรียน 39 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางจิรวดี ผ่องใส
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
นิษิตา สุขอร่าม
ชั้น ม.6/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง