Online  77  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5547
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31710 นายธนกร เบาโพธิ์
2 31713 นายปฏิเวธ วรภักดี
3 31717 นายภานุวัฒน์ มั่งคั่ง
4 31744 นายกิตติ บรรเทาทุกข์
5 31751 นายนราทิพย์ ครุธศิริ
6 31753 นายปัญญา แก้วดอน
7 31826 นายคุณานนท์ สรณ์สวัสดิ์
8 31884 นายธนกร ฤทธิ์ไวย
9 31921 นายธนพล สินคง
10 32012 นายอชิร ศรีมงคลชัย
11 33399 นายธนพงศ์ ธรรมประกอบ
12 33400 นายธีรภัทร วงษ์ปัญญา
13 33401 นายนวพล สุขโข
14 33402 นายปัญจพล นาคสุข
15 33403 นายเริญธกาญน์ จุนสี
16 31725 นางสาวธณัชชา กาเพ็ง
17 31730 นางสาวลลิตา บูชาธรรม
18 31731 นางสาววาทิณี มานะอดทน
19 31738 นางสาวเสาวลักษณ์ คงสังข์
20 31767 นางสาวณัฐวรรณ ช่างไม้
21 31777 นางสาวศิรประภา จันทร์ศิริ
22 31811 นางสาวพิชญา อยู่ยงค์
23 31816 นางสาวลลนา ยินดี
24 31852 นางสาวรินรดา หกม้า
25 31861 นางสาวสุมัชญา สมัยธรรม
26 31896 เด็กหญิงทานตะวัน รัดกุม
27 32532 นางสาวอาทิติยา กล้าหาญ
28 32544 นางสาวสิตานันท์ จำปาทอง
29 33404 นางสาวกนกวรรณ ทองสุขใส
30 33405 นางสาวจันทรารัตน์ น้ำใจสุข
31 33406 นางสาวฐิตาภร ไตรพรประเสรฐ
32 33407 นางสาวณัชฎาพร เรืองฤทธิ์
33 33408 นางสาวธนพร ชูศูนย์
34 33409 นางสาวนวพร พรานเจริญ
35 33410 นางสาวพรรวสา ไทยมีสุข
36 33411 นางสาวเพชรรินทร์ เซี่ยงคิ้ว
37 33412 นางสาวแพรวา บุญกอ
38 33413 นางสาวรวิพันธ์ ภักดีวงษ์
39 33414 นางสาววีนัสนันท์ สว่างสุข
40 33415 นางสาวสุจิตรา วงศ์วิลาส
41 33509 นางสาวรจนา แสนใจอิ
จำนวนนักเรียน 41 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายเคบอย สินสุพรรณ์
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ภณิดา ทรัพย์ไพฑูรย์
ชั้น ม.6/2 GPA=3.87
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง