Online  33  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9218
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31177 นายธนพล ใช่ประพันธ์กูล
2 31179 นายปฏิพัทธ์ ลี้เทียน
3 31299 นายอุดมศักดิ์ คำแก้ว
4 32940 นายพงศกร วงอินทร์
5 33019 นายวรรณรัตน์ จำรูญ
6 30735 นางสาวธัญวดี เคลือบมงคล
7 31187 นางสาวจารุพร กันทรรศยศ
8 31189 นางสาวชนิสรา มิตรเจริญ
9 31197 นางสาวพรทิพา เทวิน
10 31225 นางสาวจารุพร นาคเส็ง
11 31246 นางสาวเสาวภา ปฐมกัปล์
12 31265 นางสาวจิราภรณ์ณ เพ็ชร์ตรง
13 31278 นางสาวสาริกา เล็กซุง
14 31308 นางสาวปาณิศรา ปานเจริญ
15 31342 นางสาวธารารัตน์ สังข์ทอง
16 31418 นางสาวยศสิณี ผึ่งผาย
17 31486 นางสาวชนินันท์ สิริวรรณ
18 31491 นางสาวนฤมล จันทร์มณี
19 31502 นางสาวสุภัตรทรา ปิยะพันธ์
20 32943 นางสาวกนกพร ทรัพย์อยู่
21 32944 นางสาวจันทิมา พูลเพิ่ม
22 32945 นางสาวจีรนันท์ นิ่มน้อย
23 32946 นางสาวโชติรส มหาโชติ
24 32948 นางสาวธนิตา ดวงเพชร
25 32949 นางสาวปรางค์ทิพย์ แช่มโสภา
26 32950 นางสาวพรรณิดา สมกุล
27 32952 นางสาวมาณิตา บัวขาว
28 32954 นางสาวลัดดา แซ่ว่อง
29 32955 นางสาวศิริกาญจน์ จงเจริญ
30 32956 นางสาวสุดารัตน์ ขานนาค
31 32957 นางสาวหทัยภัทร วนิชกุลพิทักษ์
จำนวนนักเรียน 31 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สุรารักษ์ อ่ำระมาด
ชั้น ม.2/3 GPA=3.95
สอบได้ที่ 2

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ปลิตา พละทรัพย์ : ม.1/4
สุวรรณา โสภา : ม.3/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง