Online  40  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4881
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31948 นายเกษมสันต์ ชูราศรี
2 31993 นายชิษณุพงศ์ พันธ์แจ่ม
3 31996 นายธนวัฒน์ ขุนคงเสถียร
4 32008 นายวุฒิชัย ศิริบุตร
5 32090 นายวัฒนา เซี่ยงฟู
6 32091 นายสรายุทธ์ พงศ์รัตนมงคล
7 32133 นายรัฐภูมิ แก้วเทียมบุตร
8 32160 นายกันต์ปณต เขียวลือ
9 32165 นายณัฐวุฒิ สังข์สุข
10 32169 นายนพรัตน์ ยางทัด
11 32170 นายพิชิตชัย ธรรมลังกา
12 32206 นายธนภัทร คุ้มเนตร
13 32207 นายธนวัฒน์ แย้มพวง
14 32245 นายสิริวัฒน์ จำปานิล
15 32276 นายเพทาย พิรุฬห์มนูญ
16 32317 นายรัฐภูมิ อั้นเท่ห์
17 32354 นายนวพล คนกล้า
18 32392 นายกฤษติชัย ผิวเหลือง
19 32400 นายปกรณ์ จันทร์เพ็ญ
20 33959 นายโยธินันท์ คงทอง
21 33961 นายจรัณธร สายมาอินทร์
22 33962 นายจองชัย จีนแช่ม
23 33963 นายภูวนาท ชูศูนย์
24 33976 นายวิธานธัช โกสุม
25 31813 นางสาวมณฑิตา ประพันธ์
26 31815 นางสาวมาลีวรรณ ฉิมดิษฐ์
28 32158 นางสาวอภิญญา ม้าเทศ
29 32192 นางสาวพิมลพรรณ นกพลับ
30 32224 นางสาวณภัทร ประสงค์ทรัพย์
31 32254 นางสาวเยาวลักษณ์ ลิ้มเจริญ
32 32302 นางสาววราภรณ์ หงษ์น้อย
33 32324 เด็กหญิงจีรณา สังข์กลับ
34 32390 นางสาวอาภรณ์ สัจจาศิล
35 32428 นางสาวพิชญา ดอนรอดไพร
36 33494 นางสาวธัญรักษณ์ แฝงพุต
37 33495 นางสาวอทิตยา ศิริสมบูรณ์
38 33964 นางสาวขวัญใจ เลี้ยงสอน
39 33965 นางสาวชลลดา สำนักพงษ์
40 33967 นางสาวลักขณา เลี้ยงสอน
41 33975 นางสาวอนงค์ กระต่ายทอง
42 33978 นางสาวอภิชญา เกษมสุข
43 33981 นางสาววรรณชนก อ่วมประเสริฐ
44 33982 นางสาวกรรณิการ์ ดีเจริญ
จำนวนนักเรียน 43 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปฏิภาณ ชัชวาลย์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.95
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ธนภัทร เต้าชุ้น : ม.1/3
ปารณีย์ ม้าเทศ : ม.1/4
นภัฎศกร นึกงาม : ม.2/10
สุพิชชา ทองปาน : ม.3/1
ธัญชนก วรวงค์ : ม.3/2
ศุภวิชญ์ จันทร์เรือง : ม.4/3
นฤมล วรรณไทย : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง