Online  68  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1193
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32090 นายวัฒนา เซี่ยงฟู
2 32133 นายรัฐภูมิ แก้วเทียมบุตร
3 32160 นายกันต์ปณต เขียวลือ
4 32169 นายนพรัตน์ ยางทัด
5 32170 นายพิชิตชัย ธรรมลังกา
6 32206 นายธนภัทร คุ้มเนตร
7 32245 นายสิริวัฒน์ จำปานิล
8 32276 นายเพทาย พิรุฬห์มนูญ
9 32354 นายนวพล คนกล้า
10 32392 นายกฤษติชัย ผิวเหลือง
11 32400 นายปกรณ์ จันทร์เพ็ญ
12 33959 นายโยธินันท์ คงทอง
13 32158 นางสาวอภิญญา ม้าเทศ
14 32192 นางสาวพิมลพรรณ นกพลับ
15 32224 นางสาวณภัทร ประสงค์ทรัพย์
16 33495 นางสาวอทิตยา ศิริสมบูรณ์
17 31993 นายชิษณุพงศ์ พันธ์แจ่ม
18 31996 นายธนวัฒน์ ขุนคงเสถียร
19 32008 นายวุฒิชัย ศิริบุตร
20 32091 นายสรายุทธ์ พงศ์รัตนมงคล
21 32165 นายณัฐวุฒิ สังข์สุข
22 32207 นายธนวัฒน์ แย้มพวง
23 32317 นายรัฐภูมิ อั้นเท่ห์
24 33961 นายจรัญธร สายมา?อินทร์?
25 33962 นายจองชัย จีนแช่ม
26 33963 นายภูวนาท ชูศูนย์
27 31813 นางสาวมณฑิตา ประพันธ์
28 31815 นางสาวมาลีวรรณ ฉิมดิษฐ์
29 32254 นางสาวเยาวลักษณ์ ลิ้มเจริญ
30 32302 นางสาววราภรณ์ หงษ์น้อย
31 32324 นางสาวจีรณา สังข์กลับ
32 32390 นางสาวอาภรณ์ สัจจาศิล
33 33494 นางสาวธัญรักษณ์ เเฝงพุต
34 33964 นางสาวขวัญใจ เลี้ยงสอน
35 33965 นางสาวชลลดา สำนักพงษ์
36 33967 นางสาวลักขณา เลี้ยงสอน
จำนวนนักเรียน 36 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กรกนก พรานเจริญ
ชั้น ม.3/3 GPA=3.95
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง