Online  110  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 681
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
0 32290 นายณัฐพร ไชยราช
1 32079 นายณฐกร ฉิมวัย
2 32085 นายธีรไนย วิไลพันธุ์
3 32130 นายมนัฐ สังข์ทอง
4 32220 นายสิทธิโชค โชควิเชียรฉาย
5 32307 นายกิตติธัช ศรีรักษา
6 32320 นายศุภกานต์ หงษ์ยนต์
7 32352 นายธเนศพล ธารดำรงค์
8 32357 นายพีรณัฏฐ์ ชื่นกลิ่นธูป
9 32402 นายวรกานต์ ธงชัย
10 33950 นายชนภัทร ศรีเผือก
11 33951 นายณัฐพล สินไชย
12 33952 นายศุภกรณ์ รุ่งเรืองยั่งยืน
13 32072 นางสาวสุปรียา ผลรอด
14 32099 นางสาวชมพูนุช รอดขำ
15 32104 นางสาวประภาวรรณ เอี่ยมน้อย
16 32110 นางสาวพิมพ์ภัสสร นิลสันเทียะ
17 32115 นางสาววันวิสา วงษ์เอี่ยม
18 32143 นางสาวญาณิศา ขันอานันท์
19 32148 นางสาวปภัสรา กิ่งเพชร
20 32149 นางสาวปรีชญา นานอน
21 32156 นางสาวสุพรรณญา เพียงนั้น
22 32188 นางสาวพรชิตา ประสานไทย
23 32199 เด็กหญิงสิรินันท์ วงษ์เอี่ยม
24 32229 นางสาวปภัสชา รอดรักษา
25 32248 นางสาวกฤษตยา น้อยใหม่
26 32257 นางสาวศศิกานต์ วงษ์เอี่ยม
27 32336 เด็กหญิงพัชราพร จันทร์แจ้ง
27 32258 เด็กหญิงศศินา จันทร์แจ้ง
28 32259 นางสาวสุกัญญา บรรณาการ
29 32288 นางสาวณัฏฐพร ศรีเอี่ยม
30 32293 นางสาวธัญญา แซ่ฉี
31 32304 นางสาวสิริกร ชูราศรี
32 32348 นางสาวอริยา เอี่ยมแล้
33 32369 นางสาวจรรยา ทองศรี
34 32370 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์อัยรา
35 32371 นางสาวจีราวรรณ ศรีจันทร์
36 32372 เด็กหญิงชรินรัตน์ กันไชยต๊ะ
37 32377 นางสาวนัทตา เปรมปรี
38 32389 นางสาวอัยลดา อุ่นอบ
39 32416 นางสาวจิราภัทร ไทยสงเคราะห์
40 33953 นางสาวกัญญารัตน์ บุญกอ
41 33954 นางสาวบูรพา บุญสุข
42 33955 นางสาวพัชรเนตร ชื่นจำรัส
43 33956 นางสาวมลฐกานต์ ธูปเทียน
44 33957 นางสาวสรินทิพย์ เดชจินดา
45 33958 นางสาวอินทิรา อุ่นจิตต์
จำนวนนักเรียน 47 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวชมพูนุท คำธารา
ครูผู้ช่วย


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ณัฐภูมิ คำเอก
ชั้น ม.3/1 GPA=3.95
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง