Online  77  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4962
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32079 นายณฐกร ฉิมวัย
2 32130 นายมนัฐ สังข์ทอง
3 32320 นายศุภกานต์ หงษ์ยนต์
4 32357 นายพีรณัฏฐ์ ชื่นกลิ่นธูป
5 32402 นายวรกานต์ ธงชัย
6 32104 นางสาวประภาวรรณ เอี่ยมน้อย
7 32110 นางสาวพิมพ์ภัสสร นิลสันเทียะ
8 32115 นางสาววันวิสา วงษ์เอี่ยม
9 32143 นางสาวญาณิศา ขันอานันท์
10 32149 นางสาวปรีชญา นานอน
11 32156 นางสาวสุพรรณญา เพียงนั้น
12 32229 นางสาวปภัสชา รอดรักษา
13 32336 นางสาวพัชราพร จันทร์แจ้ง
14 32348 นางสาวอริยา เอี่ยมแล้
15 32370 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์อัยรา
16 32377 นางสาวนัทตา เปรมปรี
17 32389 นางสาวอัยลดา อุ่นอบ
18 32085 นายธีรไนย วิไลพันธุ์
19 32220 นายสิทธิโชค โชควิเชียรฉาย
20 32290 นายณัฐพร ไชยราช
21 32307 นายกิตติธัช ศรีรักษา
22 32352 นายธเนศพล ธารดำรงค์
23 33950 นายชนภัทร ศรีเผือก
24 33951 นายณัฐพล สินไชย
25 33952 นายศุภกรณ์ รุ่งเรืองยั่งยืน
26 32072 นางสาวสุปรียา ผลรอด
27 32099 นางสาวชมพูนุช รอดขำ
28 32148 นางสาวปภัสรา กิ่งเพชร
29 32188 นางสาวพรชิตา ประสานไทย
30 32199 นางสาวสิรินันท์ วงษ์เอี่ยม
31 32248 นางสาวกฤษตยา น้อยใหม่
32 32257 นางสาวศศิกานต์ วงษ์เอี่ยม
33 32258 นางสาวศศินา จันทร์แจ้ง
34 32259 นางสาวสุกัญญา บรรณาการ
35 32288 นางสาวณัฏฐพร ศรีเอี่ยม
36 32293 นางสาวธัญญา แซ่ฉี
37 32304 นางสาวสิริกร ชูราศรี
38 32369 นางสาวจรรยา ทองศรี
39 32371 นางสาวจีราวรรณ ศรีจันทร์
40 32372 นางสาวชรินรัตน์ กันไชยต๊ะ
41 32416 นางสาวจิราภัทร ไทยสงเคราะห์
42 33953 นางสาวกัญญารัตน์ บุญกอ
43 33954 นางสาวบูรพา บุญสุข
44 33955 นางสาวพัชรเนตร ชื่นจำรัส
45 33956 นางสาวมลฐกานต์ ธูปเทียน
46 33957 นางสาวสรินทิพย์ เดชจินดา
47 33958 นางสาวอินทิรา อุ่นจิตต์
จำนวนนักเรียน 47 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวจิรฐา เทือกเถา
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
เยาวลักษณ์ นิ่มขาว
ชั้น ม.6/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง