Online  34  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2124
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31668 นายชาดา กมลทิพย์วงศ์
2 31677 นายอภิชาติ ลำเลิด
3 31745 นายเกรียงศักดิ์ กาญจนประดิษฐ์
4 31750 นายธิติวัฒน์ ดามี
5 31752 นายนันทวัฒน์ พาหา
6 31788 นายณัฐพงษ์ แช่มฉ่ำ
7 31797 นายศิรวิทย์ เสมทับ
8 31832 นายธรรมรัฐ มีทรัพย์
9 31839 นายอรรถพล จันทร์เปล่งแสง
10 31923 นายปรัชญาวัฒน์ จันบัว
11 31950 นายจิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ
12 33002 นายธีร์ธวัช พลศรี
13 33475 นายเกียรติศักดิ์ สุขอร่าม
14 33476 นายณัฏฐกิตติ์ ลิ้มจ้อย
15 33477 นายธีรภัทร พิมพ์ตรา
16 31690 นางสาวนัทธมน วงษ์เทศ
17 31695 นางสาวพลอยไพรินทร์ ผันดอนดู่
18 31702 นางสาวอริสา เกิดมะเริง
19 31778 นางสาวสาวิณี สุนทร
20 31783 นางสาวอริสา นิลบัว
21 31799 นางสาวกนกอร สอนสลับ
22 31819 นางสาวศุภรัศมิ์ หิรัญลักษณ์
23 31847 นางสาวพรหมพร เจริญกุล
24 31903 นางสาวพลอยแพรวา ปูนพันธุ์ฉาย
25 31932 นางสาวญาณิศา ใจชน
26 31943 นางสาวสรุตา เต่าทอง
27 31944 นางสาวสิวาลัย ใจตรง
28 31972 นางสาวกุลธิดา ดาปาน
29 31981 นางสาวนันทนัช ชัยมงคล
30 31982 นางสาวภัครมัย แซ่ตัน
31 31984 นางสาวเมษยา รองพล
32 33436 นางสาวจีรนันท์ กระต่ายทอง
33 33478 นางสาวกุลณัฏฐ์ คล้ายแดง
34 33479 นางสาวเกศสิริน คงนิล
35 33480 นางสาวขณิชา เอื้อกิตติอาภรณ์
36 33482 นางสาวทัศน์กมล อำพันไพบูลย์
37 33484 นางสาวสิตานันท์ นิยมไทย
38 33485 นางสาวอลิสา ไพรกลาง
39 33497 นางสาวอริศรา สุขกรม
40 33510 นางสาวปันวราห์ ชมเพ็ญ
จำนวนนักเรียน 40 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
เกตุวดี ทรัพย์เล็ก
ชั้น ม.4/1 GPA=3.93
สอบได้ที่ 8

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ปลิตา พละทรัพย์ : ม.1/4
สุวรรณา โสภา : ม.3/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง