Online  62  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8722
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32401 นายภูริพัฒน์ เหรียญทอง?
2 33928 นายปัณพลวัฒน์ เปลาเล
3 33929 นายพชร ปลาทอง
4 33930 นายอภิสิทธิ์ ฟักเเก้ว
5 32231 นางสาวปัญจรัตน์ ทองดี
6 32249 นางสาวชญานิศา โชติบุรัสกร
7 32260 นางสาวสุภัสสร รักมณี
8 32384 นางสาวสรัสษา วันเพ็ญ
9 32387 นางสาวสุภาวดี เอี่ยมแพร
10 32418 นางสาวชุติมา คงสังข์
11 33931 นางสาวจุฑามาส พิสิฐเมธ
12 33932 นางสาวปฐมพร ชุ่มเพ็งพันธ์
13 33933 นางสาวพิมพ์ลภัส วงษ์สนิท
14 33934 นางสาววรรณศิริ เอ็นสว่าง
15 33935 นางสาววริศรา บุญเกิด
16 31828 นายชินพันธุ์ อรรฆรุจิรัตน์
17 31882 นายณัฐดนัย เคลือบมงคล
18 32399 นายธีรภัทร์ สินสิวะมงคล
19 33936 นายธนภัทร เฮงสังข์วอน
20 33937 นายพัชรวัฒน์ เพงเภา
21 33938 นายไพรัช เชื้อบุญ
22 33939 นายภาณุพงษ์ ศรีนวล
23 33940 นายวชิรพงศ์ ละเภท
24 33941 นายอริญชย์ เหล่าจันทร์
25 32055 นางสาวจุฑามาศ มณีภัณฑ์พาณิช
26 32067 นางสาวรัชนีกร สุทธิบุตร
27 32070 นางสาววิมลศิริ เหมสุข
28 32144 นางสาวณัฏฐณิชา โตไทย
29 32194 นางสาวภารดี บัวบาน
30 32222 นางสาวกัญชลิกา ชีนะ
31 32232 นางสาวพัชรินทร์ แจ้งสุวรรณ์
32 32375 นางสาวธัญญาเรศ พรมีสุข
33 32379 นางสาวพรธีรา เยขลิบ
34 32514 นางสาวแสงรวี นาคทองอินทร์
35 33942 นางสาวชัญญานุช ศิริทองเกษตร
36 33943 นางสาวฐิตาพร กองกุศล
37 33944 นางสาวณัฏฐรมณ อุ่มมล
38 33945 นางสาวณัฐริการ์ ฉุยเนย
39 33946 นางสาวปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์
40 33947 นางสาวภิญญาพัชญ์ ง่วนกิม
41 33948 นางสาววีรวรรณ ยืนยงค์
42 33949 นางสาวศิรินทิพย์ อ่อนนิ่ม
จำนวนนักเรียน 42 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสรินยา พรหมมา
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กุลพัชรวรรณ ทองคำ
ชั้น ม.2/2 GPA=3.95
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง