Online  109  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1065
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31828 เด็กชายชินพันธุ์ อรรฆรุจิรัตน์
2 31882 นายณัฐดนัย เคลือบมงคล
3 31887 เด็กชายไพรัช เชื้อบุญ
4 32178 นายสัณหวัช คอมนันท์
5 32399 นายธีรภัทร์ สินสิวะมงคล
6 32401 นายภูริพัฒน์ เหรียญทอง
7 33928 นายปัณพลวัฒน์ เปลาเล
8 33929 นายพชร ปลาทอง
9 33930 นายอภิสิทธิ์ ฟักแก้ว
10 33936 นายธนภัทร เฮงสังวอน
11 33937 นายพัชรวัฒน์ เหล่าจันทร์
12 33939 นายภาณุพงษ์ ศรีนวล
13 33940 นายวชิรพงศ์ ละเภท
14 33941 นายอริญชย์ เหล่าจันทร์
15 32055 นางสาวจุฑามาศ มณีภัณฑ์พาณิช
16 32067 นางสาวรัชนีกร สุทธิบุตร
17 32070 นางสาววิมลศิริ เหมสุข
18 32144 นางสาวณัฏฐณิชา โตไทย
19 32194 นางสาวภารดี บัวบาน
20 32222 นางสาวกัญชลิกา ชีนะ
21 32231 นางสาวปัญจรัตน์ ทองดี
22 32232 นางสาวพัชรินทร์ แจ้งสุวรรณ์
23 32249 นางสาวชญานิศา โชติบุรัสกร
24 32260 นางสาวสุภัสสร รักมณี
25 32261 เด็กหญิงอรณภัทร นิลเกษร
26 32300 นางสาวเมนิสา ทองเกิด
28 32375 นางสาวธัญญาเรศ พรมีสุข
29 32379 นางสาวพรธีรา เยขลิบ
30 32384 เด็กหญิงสรัสษา วันเพ็ญ
31 32387 นางสาวสุภาวดี เอี่ยมแพร
32 32418 นางสาวชุติมา คงสังข์
33 32514 นางสาวแสงรวี นาคทองอินทร์
34 33931 นางสาวจุฑามาส พิสิฐเมธ
35 33932 นางสาวปฐมพร ชุ่มเพ็งพันธ์
36 33933 นางสาวพิมพ์ลภส วงษ์สนิท
37 33934 นางสาววรรณศิริ เอ็นสว่าง
38 33935 นางสาววริศรา บุญเกิด
39 33942 นางสาวชัญญานุช ศิริทองเกษตร
40 33943 นางสาวฐิตาพร กองกุศล
41 33944 นางสาวณัฏฐรมณ ุ่อุ่มมล
42 33946 นางสาวปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์
43 33947 นางสาวภิญญาพัชญ์ ง่วนกิม
44 33948 นางสาววีรวรรณ ยืนยงค์
45 33949 นางสาวศิรินทิพย์ อ่อนนิ่ม
จำนวนนักเรียน 44 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชลิดา พงษ์ศักดิ์
ชั้น ม.5/1 GPA=3.97
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง