Online  44  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8014
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31864 นายจิรพิพรรธ คงสำราญ
2 31866 นายธนาวีร์ ทองคำ
3 31928 นายสิรภพ โนนชัย
4 33452 นายปณิธิ ทรงเล็กสิงห์
5 33453 นายพงศกร ตรีคงธรรมกุล
6 33454 นายมงคล คงสังข์
7 31765 นางสาวณัฏฐณิชา นพรัตน์
8 31812 นางสาวพีรดา ผ่องใส
9 31821 นางสาวสาริน แซ่ตั้ง
10 31822 นางสาวหทัยภัทร แสงทอง
11 31843 นางสาวธมนวรรณ รักโยง
12 31849 เด็กหญิงไพลิน วังทอง
13 31857 นางสาวศุทธินี ช่วยบุญชู
14 31908 นางสาวรัชฎา จิตรหาญ
15 31942 นางสาวสรารัตน์ แล่กูด
16 33455 นางสาวสุภานันท์ จะแจ้ง
17 33456 นางสาวกนกวรรณ ส่งบุญ
18 33460 นางสาวสุนันทา บุญแต่ง
19 33473 นางสาวสุธิมา บัวเทพ
20 33508 นายภูบดินทร์ เย็นกลม
21 31891 นางสาวกมลฤทัย สีสำลี
22 31892 นางสาวกุลธิดา อยู่ศรี
23 31897 นางสาวทิวาพร ใจหวัง
24 31900 นางสาวนภาพร เสมคง
25 31901 นางสาวบุณยาภรณ์ ลาวัณลักขณา
26 31904 นางสาวภารวี แดงดีมาก
27 31907 นางสาวรักษ์สุวรรณ ศรีกิตติกาญจน์
28 31913 นางสาวสุจิตรา ระเบียบ
29 31914 นางสาวสุทธิรัก -
30 31916 นางสาวอภัสรา เซี่ยงฉิน
31 33462 นางสาวกมลพัชร ทองมา
32 33463 นางสาวณัฏฐณิชา ม่วงอ่อน
33 33464 นางสาววรรณกนก ผาภูมิสุโข
34 33471 นางสาวภารีตา สกุลสัตตบุษย์
35 33465 นายณัชชา ศิริทัย
36 31933 นางสาวปนัดดา ตาลเถื่อน
37 33466 นางสาวกัญญารัตน์ คูหาวิจิตรกุล
38 33467 นางสาวชลธิชา ขุนติ
39 33468 นางสาวณัฐกานต์ กาแก้ว
40 33469 นางสาวนภัสสร บุญนาค
41 33470 นางสาวเพ็ญพร โพธิ์ศรี
42 33472 นางสาวศิริประภา เอี่ยมน้อย
43 33474 นางสาวสุรีรัตน์ เลิศวิชัย
จำนวนนักเรียน 43 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางจันทนา ศรีบูจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชนกนันท์ ตันติธัญญากร
ชั้น ม.3/2 GPA=3.86
สอบได้ที่ 10

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ปลิตา พละทรัพย์ : ม.1/4
สุวรรณา โสภา : ม.3/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง