Online  62  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4480
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32077 นายชลณพัฒน์ ผกาแก้ว
2 32080 นายณัฐพล ศิริพยาบาล
3 32137 นายสุรศักดิ์ ขามาลา
4 32210 นายปิยวัฒน์ อึกทองจอม
5 32213 นายพชร เสลาลักษณ์
6 32271 นายเนติธร ไพรวัน
7 32321 นายอธิป อ่อนนาง
8 32359 นายศุภชัย สุพบุตร
9 32395 นายณัฐพงษ์ สตารุ่ง
10 33910 นายกรกฎ เซี่ยงเจ๊น
11 33911 นายคุณานนต์ หนุนลบ
12 33912 นายชนาธิป ศรีเอียด
13 33913 นายธนภัทร ใจเย็น
14 33914 นายพลเดช ทองคำ
15 33915 นายภูติพัฒน์ พุกจีน
16 33916 นายสรวิชญ์ บรรณาการ
17 32108 นางสาวพันทิภา นุชคง
18 32111 เด็กหญิงพิยดา ปุ่นแย้ม
19 32141 นางสาวจีรนันท์ เพิ่มทวี
20 32154 เด็กหญิงสีตลรัศมี ณ ภูเก็ต
21 32183 นางสาวณัฏฐณิชา มารยา
22 32187 นางสาวเบญภา รักดี
23 32292 นางสาวธนาภรณ์ ก้อนง่อน
24 32305 นางสาวสุจิรา กลัดกลีบ
25 32328 นางสาวณัฐสุดา จิตนิยม
26 32329 เด็กหญิงธนพร น้ำใจสุข
27 32331 นางสาวนันท์นภัส สมแก้ว
28 32345 เด็กหญิงอตินุช ดวงภูมิเมศ
29 32347 นางสาวอรอนงค์ ยางทัด
30 32413 เด็กหญิงกันต์พิณพร เข็มเพ็ชร
31 32427 นางสาวพัชราวดี พวงทอง
32 32431 เด็กหญิงลดาวัลย์ สว่างศรี
33 33917 นางสาวเกษมศรี สาธิตภาณุวัฒน์
34 33918 นางสาวจีรนันท์ แก้วมงคล
35 33919 นางสาวณัฏฐพร โรจน์โซติการ
36 33920 นางสาวนันทวัน พันธ์เปรม
37 33921 นางสาวปัทมา รุ่งแจ้ง
38 33922 นางสาวปณาลี ศรีหงษ์
39 33923 นางสาวผกากรอง ฉุยเนย
40 33924 นางสาวพิริษา อุบลธรรม
41 33925 นางสาววรินดา ดอกกลอย
42 33926 นางสาววีรภัทร พลับพลา
43 33927 นางสาวอภิสรา ชัยสงเคราะห์
จำนวนนักเรียน 43 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปภาวรินท์ อิ่มอุระ
ชั้น ม.2/2 GPA=3.89
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง