Online  60  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7234
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
0 33907 นางสาวนัสทชา คมขำ
1 32040 นายคณสรณ์ อรุณขจรศักดิ์
2 32043 นายธนพนธ์ สังข์สะอาด
3 32121 นายณัฐชนน ซุ้นใช้
4 32128 นายพลพล คงนิยม
5 32167 นายธราดล นาคนาคา
6 32211 นายพงศกร ขวดแก้ว
7 32262 นายชัยพร หม่อมฤทธิ์
8 32349 เด็กชายจุลจักร เซี่ยงโหล
9 32406 นายเศรษฐโชค วงษ์ทองคำ
10 32407 นายสรยุทธ กาญจนาจินดามณี
11 33897 นายก้องภพ วงศาโรจน์
12 33898 นายณัฐภัทร วนิชกุลพิทักษ์
13 33899 นายปภานล ทองมณี
14 33900 นายวรายุทธ ธรรมจง
15 33901 นายอนนต์ กมลตรี
16 32069 นางสาวลลิตา ผิวเผือด
17 32102 นางสาวนันท์นภัส ตะกรุดสงฆ์
18 32112 เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจเที่ยงแท้
19 32150 นางสาวปัฐมาภรณ์ โพธิ์ขาว
20 32157 นางสาวสุลินดา กล่อมสาขา
21 32182 นางสาวจีรนันท์ ประจบดี
22 32184 นางสาวนภัสรา จันทร์สุข
23 32186 นางสาวเบญจมาภรณ์ อำพันแสง
24 32221 นางสาวกนกพร สิทธิเกษร
25 32234 เด็กหญิงมานิตา จินดาธนศาล
26 32255 เด็กหญิงวรรณวิสาข์ น้อยเวียง
27 32294 นางสาวธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน
28 32334 นางสาวปลายฝน สุธรรม
29 32335 นางสาวปาลิตา บูรณะสมบัติกุล
30 32344 นางสาวสริตา มีจั่น
31 32373 นางสาวชลธิชา ศรทิม
32 32385 นางสาวสุดาวดี ปลื้มจิตร์
33 32412 นางสาวกรวิภา บรรจงเหลี่ยม
34 32429 นางสาวพิมมาดา รักถิ่น
35 33902 นางสาวจันทกานติ์ เกลี้ยงเกลา
36 33903 นางสาวชญาณี จิตตรง
37 33904 นางสาวฐิตินัน จันทบูรณ์
38 33905 นางสาวณิชา เชื่อมแช่ม
39 33906 นางสาวทองทิพย์ สมแก้ว
40 33908 นางสาวพัชรินทร์ กิติวงค์
41 33909 นางสาวศลิษา ฉมาเมธากุล
จำนวนนักเรียน 42 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ฌานิศา เพียรธัญกรณ์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.97
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง