Online  57  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1552
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32078 นายชานนท์ ลิ้มประเสริฐ
2 32117 เด็กชายกฤษนวัฒน์ หงวนบุญมาก
3 32172 นายภาคภูมิ น้ำพระทัย
4 32173 นายภูริวัฑฒ์ จงศิริวรโชติ
5 32202 นายณัฐวัตร รุ่งทิพย์เจริญ
6 32205 นายธนกฤต อนุศักดิ์
7 32267 นายตรีวิทย์ หล่อศิลาทอง
8 32306 นายกอบชัย ศรีจันทร์รัตน์
9 32315 นายปิติพงษ์ แพงอุ่ม
10 32365 นายอลงกต นกจันทร์
11 32546 นายสหรัฐ คำเล็ก
12 33881 นายณฐพร คำสุ
13 33882 นายธนพนธ์ ขจรไพศาล
14 33883 นายปุญชรัสมิ์ มากบุญ
15 33884 นายศุภวิชญ์ จันทร์เรือง
16 33885 นายอานนท์ เหล่าเงินทอง
17 32057 นางสาวณัฐนิชา แจ่มศรี
18 32061 นางสาวนารีรัตน์ ผ่องใส
19 32062 นางสาวปิยวดี ศรีวลีรัตน์
20 32140 นางสาวจารุวรรณ เกิดสุข
21 32147 นางสาวนวพรรษ ชงคโชติ
22 32181 นางสาวกิติมา มลามาตย์
23 32198 นางสาวสมปรารถนา ชัยวงษ์
24 32226 นางสาวณัฐวดี จงจีรานนท์
25 32282 นางสาวกนิษฐา อรภักดี
26 32291 นางสาวดารยา สิงหะ
27 32337 นางสาวพิริสา ตะก้อง
28 32338 นางสาวภัสษร เลาหบุตร
29 32343 นางสาวศิริกาญจน์ พระแท่น
30 32378 นางสาวปริญากร เซี่ยงเจน
31 32388 นางสาวอลิสา จันทร์อ่ำ
32 32411 นางสาวกมลชนก สำรุย
33 32421 นางสาวดวงกมล มอญเกริ่ง
34 32423 นางสาวเบญจพร กาญจนรักษ์กุล
35 33886 นางสาวจิรภัทร์ เอี่ยมจ้อย
36 33887 นางสาวชลิตา ฝัดสุภาพ
37 33888 นางสาวชลิตา ชัยน้อยสง่า
38 33889 นางสาวนันทกาญจน์ นาคเรือง
39 33890 นางสาวปัญญาดา เสือสีห์
40 33891 นางสาวพิชชากร แหลมแจง
41 33892 นางสาวพิมพ์นารา ถิ่นจวงจันทร์
42 33893 นางสาวเมธาวี มณีศรี
43 33894 นางสาววรพิชชา ใจอารีย์
44 33895 นางสาวสุทธิดา พันธ์ภู่
45 33896 นางสาวสุนีย์พร ถวิลรังสิพร
จำนวนนักเรียน 45 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ฌานิศา เพียรธัญกรณ์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.97
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง