Online  59  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7923
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32046 นายพงศธร สืบกีรติ
2 32120 นายชนะพล ก๋งพิ้ว
3 32123 นายธนภัทร มนต์คล้ำ
4 32126 นายนฤดม ศรีรักแก้ว
5 32174 นายเมธาสิทธิ์ พันหุ่น
6 32218 นายสมพร จีนอิ่ม
7 32311 นายฉัตรชัย คนตรง
8 32363 นายอชิตพล กิมาวะหา
9 32364 นายอดิศร แสวงดี
10 33872 นายณภัทร แพทย์วงษ์
11 33873 นายนายทีเจ ฟรานซ์ เซสเซอร์ จี มาสคารินาส
12 33874 นายพชรพล อินต๊ะโน
13 33875 นายพัชรพงษ์ คุ้มถนอม
14 33876 นายพัชรพล อินประเสริฐ
15 32068 นางสาวรัตนากร สมใยแย้ม
16 32073 นางสาวสุวรรณา โสภา
17 32098 นางสาวชมพูนุช -
18 32113 นางสาววริศรา แสงจันทร์
19 32114 นางสาววันวิสา เรียงรวบ
20 32142 นางสาวช่อผกา เกษี
21 32190 นางสาวพัชราภรณ์ อินทรชา
22 32191 นางสาวพัณธิภา อุ่มแซม
23 32193 นางสาวพิริยากร ทองแท้
24 32195 นางสาวยลดา จันทร์คำ
25 32228 นางสาวบงกช ชัยสูตร
26 32233 นางสาวภัคจิรา จงสกุล
27 32236 นางสาวลลิตภัทร แสงทอง
28 32240 นางสาวสนิตยา ชื่นจิตรชม
29 32247 นางสาวกมลกานต์ นิ่มนวล
30 32284 นางสาวจนัญญา เอี่ยมสอาด
31 32285 นางสาวจันจิรา เพิ่มนาม
32 32287 นางสาวฐิติกัลยา สีคำ
33 32299 นางสาวภิญญดา หนูเพ็ญ
34 32323 นางสาวกาญจณา วงษ์เอี่ยม
35 32332 นางสาวนันทิดา ศีลทอง
36 32339 นางสาวมนัสศวี พลอยมุกดา
37 32383 เด็กหญิงศริณย์พร ชนประเสริฐ
38 32414 เด็กหญิงจันทกานต์ ปุญญะอาคมกิจ
39 32430 นางสาวรุจีประภา สอนคล้า
40 32432 นางสาวสุนิสา ประเสริฐโชคประชา
41 33877 นางสาวกรกนก บัวพิมพ์
42 33878 นางสาวณัฐพร จิตบรรจง
43 33879 นางสาวณิชากร คนตรง
44 33880 นางสาวแพรววนิต ช่องวารินทร์
จำนวนนักเรียน 44 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พิชญ์นรี ผลสมบูรณ์
ชั้น ม.6/1 GPA=3.89
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง