Online  66  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3759
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32612 เด็กชายธงชัย บุญคุ้ม
2 32619 เด็กชายอดิศร อินสว่าง
3 32692 เด็กชายชัชวาล พึ่งธรรมคุณ
4 32729 เด็กชายธันยบูรณ์ กู้ทรัพย์
5 32732 เด็กชายพงศกร พงษ์พัว
6 32738 เด็กชายศิริชัย ภิญโญรัตนโยธี
7 32740 เด็กชายอณุภูมิ เกิดใจตรง
8 32771 เด็กชายติณณภพ สงรัมย์
9 32776 เด็กชายวรเมธ บุญทรัพย์
10 32809 เด็กชายชยานนท์ บุตรดาวงษ์
11 32813 เด็กชายธนวัฒน์ ทองดี
12 32814 เด็กชายธันวา มูลเงิน
13 32888 เด็กชายชัยวัฒน์ รุ่งทิพย์เจริญ
14 32690 เด็กชายจิรพัฒน์ อิ่มหลำ
15 32806 เด็กชายกิตติภพ ฝูงประเสริฐ
16 32807 เด็กชายจิรวัฒณ์ ไพสี
17 32811 เด็กชายณัฐภูมิ ปานเปีย
18 32821 เด็กชายวุฒธิภูมิ คำวัตร
18 32849 เด็กชายธนิสร จูธารี
20 32852 เด็กชายประวิทย์ นาคบัตร
21 32857 เด็กชายวายุ เย็นใจ
22 32900 เด็กชายอนันตชัย สามร้อยงาม
23 32686 เด็กหญิงสวรรยา ประจำเมือง
24 32709 เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ปราง
25 32722 เด็กหญิงวรรวิษา นพคุณ
26 32724 เด็กหญิงศุภัชญา อัศววิทยานนท์
27 32835 เด็กหญิงเมษา คุณชื่น
28 32860 เด็กหญิงกนกศรี สมพงษ์
29 33506 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บู่ทองจันทร์
จำนวนนักเรียน 29 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปฏิภาณ ชัชวาลย์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.95
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง