Online  97  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8039
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33103 เด็กชายนพคุณ บุญจาด
2 33142 เด็กชายธนากร วันเพ็ญ
3 33143 เด็กชายธีรพัตร์ ทัศนา
4 33144 เด็กชายนัฐธพล เกษมสุข
5 33145 เด็กชายไปรมา บุญมา
6 33150 เด็กชายอัฎชยา ผิวผ่อง
7 33171 เด็กชายกษิดิศ ทองเกลี้ยง
8 33185 เด็กชายศาสตร์ฐาพร หมื่นพรม
9 33221 เด็กชายสิทธิพล จีนแฃ่ม
10 33222 เด็กชายสุรยุทธ์ ทิมพิทักษ์
11 33246 เด็กชายปุณย์วัจน์ หัตถกอง
12 33250 เด็กชายพีรพล วงษ์แก้ว
13 33273 เด็กชายกษิดิษ คงทอง
14 33110 เด็กชายฤกษ์ดี สามร้อยงาม
15 33243 เด็กชายธนดล จุทิพย์
16 33306 เด็กชายณัฐพงษ์ บุญคุ้ม
17 33308 เด็กชายธีรัตม์ รักดี
18 33320 เด็กชายวิศรุต นิ่มเนตร
19 33343 เด็กชายณัฐวัฒน์ ประเสริฐผล
20 33348 เด็กชายพีรพัฒน์ บรรจง
21 33352 เด็กชายวันชนะ วงษ์พัฒน์
22 33374 เด็กชายกิตติภณ นิลวงษ์
23 34455 เด็กชายณัฐวุฒิ ผลประดิษฐ์
24 33157 เด็กหญิงณัฐริกา ศรีเจริญ
25 33196 เด็กหญิงพันธ์สา ศักดิ์สำเริงกุล
26 33199 เด็กหญิงวันทนีย์ แสนเสมา
27 33259 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุทธประเสริฐ
28 33317 เด็กหญิงภาณิชา ผู้ช่วย
29 33330 เด็กหญิงไพรินทร์ ปลูกฝัง
30 33360 เด็กหญิงณัฐรวี ปลาทอง
จำนวนนักเรียน 30 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
ครูผู้ช่วย


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พานรินทร์ ส่งบุญ
ชั้น ม.5/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 2

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 8 คน
ธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
ธัญชนก เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
อาภัสรา สร้อยปาน : ม.2/9
ทิพย์สุคนธ์ จัดละ : ม.3/4
กิตติยา ไหลแหวน : ม.3/7
ธัญญาเรศ พรมีสุข : ม.5/6
ผกามาศ สุวรรณทิพย์ : ม.6/5
เพ็ญพร โพธิ์ศรี : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง