Online  59  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5568
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32650 เด็กชายจีรวัฒน์ เจริญพร้อม
2 32653 เด็กชายชิษณุชา อยู่ยงค์
3 32670 เด็กชายอนิรุทธ์ ขำนอง
4 32671 เด็กชายอวิรุทธ์ แจ่มศรี
5 32695 เด็กชายธีรเดช โหน่งที
6 32780 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ อ้นเทศ
7 32823 เด็กชายสมชัย ลักษณวงศ์
8 32844 เด็กชายกิตติพงศ์ คุ้มแสง
9 32847 เด็กชายชานนท์ สมบูรณ์
10 32856 เด็กชายวัชรพล ศาลา
11 32573 เด็กหญิงศิศิรา แผ่นทอง
12 32625 เด็กหญิงณัฐฌา วงษ์สวรรค์
13 32626 เด็กหญิงธนภร ยังสบาย
14 32649 เด็กหญิงอุษณิษา บุญศิริ
15 32721 เด็กหญิงวรรณพร กล่อมจิต
16 32744 เด็กหญิงเขมิกา ทองดี
17 32754 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา วิชิ
18 32756 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธิบุตร
19 32757 เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ภู่ระหงษ์
20 32760 เด็กหญิงวิจิตรกาญจน์ กาญจนวิจิตร
21 32788 เด็กหญิงจุทารัช จันทร์เอม
22 32791 เด็กหญิงญาณิศา งามงอน
23 32794 เด็กหญิงเบญญาภา อุบลบาน
24 32795 เด็กหญิงปัตติการ ปุญสิริ
25 32828 เด็กหญิงการันตี บุญคุ้ม
26 32829 เด็กหญิงกุลธิดา ประจบดี
27 32830 เด็กหญิงชนากาน นิลบุตร
28 32839 เด็กหญิงวรีประภา ศรีราจันทร์
29 32843 เด็กหญิงอฑิติยา แช่มเล็ก
30 32868 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฉุยเนย
31 32874 เด็กหญิงศุภลักษณ์ เข็มทอง
32 32904 เด็กหญิงกิรนา เหมือนมี
33 32907 เด็กหญิงจิรภิญญา ดาปาน
34 32911 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิทธิมังค์
35 32912 เด็กหญิงณัฏฐลิดา แช่มชื่น
36 32915 เด็กหญิงวนารักษ์ เกษราช
37 32918 เด็กหญิงอภิญญา สังเกตุการณ์
38 32974 เด็กหญิงจิตตานันท์ ทรงบุญรอด
จำนวนนักเรียน 38 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายยุทธิชัย อวยชัย
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อภิชญา อินทะแสน
ชั้น ม.5/1 GPA=3.92
สอบได้ที่ 10

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง