Online  67  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8268
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32656 เด็กชายธณัฐชัย รินทศักดิ์
2 32663 เด็กชายยศนันทน์ เล็กซุง
3 32664 เด็กชายรณภพ ใจซื่อ
4 32730 เด็กชายนิทาน เซียงเคน
5 32731 เด็กชายบดินทร์ เขียวทรัพย์
6 32735 เด็กชายมานะ ศักดิ์สิริพงศ์
7 32739 เด็กชายสิรวัชร์ ชณธิศากูล
8 32768 เด็กชายคุณานนต์ บวรพิพัฒนวงศ์
9 32774 เด็กชายธีรภัทร จุลศรี
10 32778 เด็กชายวันรุ่ง คำจู
11 32784 เด็กชายอาทิตย์ นิยมไทย
12 32792 เด็กชายนาคินทร์ จิตรประเสริฐ
13 32815 เด็กชายพิชิตชัย สุวพงษ์
14 32882 เด็กชายพีระพัฒน์ มิ่งคำ
15 33966 เด็กชายยอดฉัตร อภิลักโตยานันท์
16 32621 เด็กหญิงจิราภา ตั้งจิรพาณิชย์
17 32622 เด็กหญิงชญานุช ชิวปรีชา
18 32680 เด็กหญิงภัทรกานต์ ยอดยิ่ง
19 32688 เด็กหญิงอารีญา ซิบเข
20 32705 เด็กหญิงกันต์กมล ชำนาญดู
21 32749 เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิบุตร
22 32800 เด็กหญิงรักษิตา ชิวปรีชา
23 32827 เด็กหญิงกานติมา สิทธิการ
24 32833 เด็กหญิงพิริยา สืบวงค์
25 32867 เด็กหญิงนภัสสร บุญรอด
26 32880 เด็กหญิงอาภัสรา ชฎาทอง
27 32914 เด็กหญิงรังสินี ชูชาติ
28 33971 เด็กหญิงวรินญา โชคสมอทอง
29 32589 เด็กชายรพีภัทร ใจอารีย์
30 32615 เด็กชายญาณภัทร วรรคดี
31 32824 เด็กชายอธิบดี โสภา
32 32825 เด็กชายอภิชาติ บุตะเขียว
33 32710 เด็กหญิงชญานิศ อินทรกำแหง
34 32717 เด็กหญิงพัชรากรณ์ เมืองมาก
35 32725 เด็กหญิงศุภาวรรณ ทองศรี
36 32746 เด็กหญิงธัญญเรศ มณีพรรณ์
37 32755 เด็กหญิงมนต์นภา จะดอม
38 32826 เด็กหญิงกัลยาณี วรรณวิวรณ์
39 32916 เด็กหญิงสาววิตรี ท่าฉลาด
จำนวนนักเรียน 39 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อภิชญา อินทะแสน
ชั้น ม.5/1 GPA=3.92
สอบได้ที่ 10

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง