Online  57  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7859
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32658 เด็กชายนิลวัฒน์ นิลบุตร
2 32669 เด็กชายสันหณัฐ เม่นไพร
3 32816 เด็กชายภาณุมาศ พรานเจริญ
4 32893 เด็กชายบดินทร์ วิจิตจำนงค์
5 32627 เด็กหญิงธวัลรัตน์ อ้นทอง
6 32673 เด็กหญิงณัฐธิชา พันเพ็ชร์
7 32675 เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุ้ยฟัก
8 32676 เด็กหญิงธัญภัค เซี่ยงว่อง
9 32682 เด็กหญิงรัตติกาล สุ่มเมา
10 32683 เด็กหญิงวรรณวิภา ชื่นแสง
11 32684 เด็กหญิงศิริวรรณ ราชชูแสน
12 32685 เด็กหญิงศุภสุตา บุญแก้ว
13 32687 เด็กหญิงโสภิดา ท่าผา
14 32706 เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณวงษ์
15 32711 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ วงศ์สม
16 32719 เด็กหญิงแพรวพราว นุชนุ่ม
17 32745 เด็กหญิงทรรศนีย์ สกุลทับ
18 32752 เด็กหญิงพัชราภา ไทยสงเคราะห์
19 32753 เด็กหญิงพิมพกานต์ ครุฑมีชัย
20 32758 เด็กหญิงรุจรี นิลบุตร
21 32762 เด็กหญิงสุพรรณษา สินคง
22 32777 เด็กหญิงนภาภรณ์ พลดี
23 32804 เด็กหญิงอนุธิดา พุทแตง
24 32808 เด็กหญิงพรชิตา นุเครือ
25 32832 เด็กหญิงพรภิมล นาคผ่อง
26 32834 เด็กหญิงภคพร ทรัพย์นิธิ
27 32837 เด็กหญิงรัตนาวลี คนชม
28 32861 เด็กหญิงกมลทิพย์ แสงทอง
29 32865 เด็กหญิงณัฐนิชา เซี่ยงจ้ง
30 32870 เด็กหญิงมณฑากานต์ วิรัฐถาวรกุล
31 32872 เด็กหญิงศสิกาญน์ ชื่นแสง
32 32877 เด็กหญิงอภิชญา นุชนุ่ม
33 32879 เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์ สุขพูล
34 32905 เด็กหญิงขวัญจิรา วงษ์ประเสริฐ
35 32920 เด็กหญิงอุมากร ปุยทอง
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ฌานิศา เพียรธัญกรณ์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.97
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง