Online  56  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4376
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32668 เด็กชายสันติเทพ บุญยินดี
2 32694 เด็กชายเตวิชญ์ ฤกษ์ทวีสุข
3 32697 เด็กชายยูกิ เหมาะสมาน
4 32781 เด็กชายอธิป ภู่สมบูรณ์
5 32855 เด็กชายวราเทพ จินดาวงค์
6 32858 เด็กชายวิชัยยุทธ บวบทอง
7 32898 เด็กชายวุฒินันท์ มีนาง
8 32624 เด็กหญิงณัฐชญา สระสมทรัพย์
9 32631 เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทร์บาง
10 32632 เด็กหญิงปนัดดา สุจธิรัก
11 32635 เด็กหญิงพลอยชมพู สมพงษ์
12 32648 เด็กหญิงอาทิตยา น้ำใจสุข
13 32674 เด็กหญิงธนยพร แก้วตาล
14 32677 เด็กหญิงเนตรนภา บุตรดี
15 32678 เด็กหญิงเบญจมาศ นิลนก
16 32704 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ครูทอง
17 32712 เด็กหญิงชาลิสา พันธ์แจ่ม
18 32714 เด็กหญิงนฤมล อุดมกิจกุล
19 32726 เด็กหญิงสุพรรษา มารยา
20 32747 เด็กหญิงธิดาพร เสร็จกิจดี
21 32761 เด็กหญิงสุนิสา เทียนชัย
22 32764 เด็กหญิงสุภาวดี บรรลือทรัพย์
23 32785 เด็กหญิงจิรณาฏ สืบนาค
24 32796 เด็กหญิงปิยภรณ์ จันทบูรณ์
25 32797 เด็กหญิงพรกนก เล้าสกุล
26 32801 เด็กหญิงศุภิสรา ทองดี
27 32838 เด็กหญิงวรนุช ใจแก้ว
28 32842 เด็กหญิงสุภาวดี ฮิ้นเจริญ
29 32863 เด็กหญิงจันจิรา ทับทิมสี
30 32866 เด็กหญิงณิภาวรรณ ยางทัด
31 32906 เด็กหญิงจันทรัสณ์ บุญกอ
32 32908 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กรุดสมัย
33 32909 เด็กหญิงชนาภัทร สงวนทรัพย์
34 32910 เด็กหญิงญานิศา พรสุดาชัย
35 32913 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ เจนถนอมทรัพย์
36 33013 เด็กหญิงเทวิกา คำจันทร์
37 33505 เด็กหญิงศุภาภรณ์ เต๋งจงดี
จำนวนนักเรียน 37 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
รัชตการ เอี่ยมสะอาด
ชั้น ม.2/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 8

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง