Online  66  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1545
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32610 เด็กชายกฤษณะ ใจรักษ์
2 32611 เด็กชายสมโภชน์ นกขุนทอง
3 32614 เด็กชายนนทวัฒน์ ฝูงประเสริฐ
4 32616 เด็กชายนิธิศ วีระนนท์
5 32618 เด็กชายพัสกร สุขบรรเทิง
6 32742 เด็กชายอรรถพล เซี่ยงฉิน
7 32620 เด็กหญิงกรกนก พรานเจริญ
8 32623 เด็กหญิงณัชชา ยอดดียิ่ง
9 32628 เด็กหญิงนริศรา พ่วงคง
10 32630 เด็กหญิงนันทพร ใจตรง
11 32633 เด็กหญิงปาริฉัตร ปานเจริญ
12 32634 เด็กหญิงพรทิพย์ จันทะมาศ
13 32636 เด็กหญิงภัคจิรา กาญจนพุฒิพงศ์
14 32637 เด็กหญิงมนัสนันท์ วันชนะบุญ
15 32638 เด็กหญิงลัคนา สุวรรณพันชู
16 32640 เด็กหญิงศิรกาญจน์ ทองปลอด
17 32641 เด็กหญิงศุภมาส สายะบุตร
18 32643 เด็กหญิงสุภัทธิดา ศรีอ้น
19 32644 เด็กหญิงสุรารักษ์ อ่ำระมาด
20 32645 เด็กหญิงอชิรญา แฝงพุต
21 32646 เด็กหญิงอริสรา พูลสวัสดิ์
22 32647 เด็กหญิงอาทิตฏิญา แดงปุก
23 32679 เด็กหญิงแพรภา หวองเจริญพานิช
24 32715 เด็กหญิงปริณดา ยศศักดิ์
25 32716 เด็กหญิงพรนิภา มหาอุต
26 32720 เด็กหญิงรัตตวัน หอมฟุ้ง
27 32763 เด็กหญิงสุพิชชา ทิวงศ์
28 32787 เด็กหญิงจุฑามณี ธรรมจง
29 32789 เด็กหญิงชนัญญา สุวรรณโคตร์
30 32793 เด็กหญิงนาตาลี ฝอยทับทิม
31 32798 เด็กหญิงพรภิรุณ แหยมคอน
32 32803 เด็กหญิงหยกฟ้า ชัยวงษ์
33 32805 เด็กหญิงอาทิตยา โสภา
34 32831 เด็กหญิงนภัสสร ทินจีนวงค์
35 32840 เด็กหญิงสิริมา ลีอ้อม
36 32841 เด็กหญิงสุทัตตา อุดมผล
37 32903 เด็กหญิงกนกพร คงเมือง
จำนวนนักเรียน 37 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาววราพร น้อยเกตุ
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
รัชตการ เอี่ยมสะอาด
ชั้น ม.2/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 8

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง