Online  63  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6763
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32583 เด็กชายกิตติพงษ์ กมลหา
2 32584 เด็กชายณัฐดนัย มากบัว
3 32585 เด็กชายณัฐวุฒิ ท่านิลาด
4 32586 เด็กชายธนกร คุณธรณ์
5 32588 เด็กชายภูบดินทร์ จำปานิน
6 32590 เด็กชายรพีภัทร ปานแสง
7 32591 เด็กชายสันทัด วิวังสู
8 32592 เด็กชายอรรถวุฒิ อั้นจุกฉุน
9 32617 เด็กชายปุญญพัฒน์ สนสุทธิ
10 32659 เด็กชายพีรทัต นพคุณ
11 32700 เด็กชายศุภโชค สาวแสง
12 33511 เด็กชายกัปตัน ม่วงโสม
13 32593 เด็กหญิงกษิรา น้อยสอาด
14 32594 เด็กหญิงกัญลักษณ์ แผ้วใจสุข
15 32595 เด็กหญิงกุลนารี สายแก้ว
16 32596 เด็กหญิงจิรภัทร์ สุขสอาด
17 32597 เด็กหญิงเฌอทิพย์ ตะเคียนคาม
18 32598 เด็กหญิงณัฐนิชา วรรณาโส
19 32599 เด็กหญิงธัญชนก วรวงค์
20 32600 เด็กหญิงนภัสกร รังษีสุวรรณ
21 32601 เด็กหญิงพรจิตรา แสงทรวง
22 32602 เด็กหญิงภัคณัฏฐ์ พืชพันธ์
23 32603 เด็กหญิงมนัสนันท์ สิโนทก
24 32604 เด็กหญิงฤทัยกานต์ กุลอึ้ง
25 32605 เด็กหญิงศิริกันยา เชี่ยวชาญ
26 32606 เด็กหญิงศิริลักษณ์ พัดนาค
27 32607 เด็กหญิงสาธิตา จับจิตร
28 32608 เด็กหญิงอรปรียา แม้นแล้วมา
29 32609 เด็กหญิงอาทิตญา ศรีรักษา
30 32629 เด็กหญิงนันท์ณภัสน์ ดนัยชื่นกมล
31 32639 เด็กหญิงศศธร จงจินากูล
32 32642 เด็กหญิงสุกัญญา มัฆมาน
33 32713 เด็กหญิงฐมาพร แสนมีมา
34 32759 เด็กหญิงวรกมล สุขเกษม
จำนวนนักเรียน 34 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปภาวรินท์ อิ่มอุระ
ชั้น ม.2/2 GPA=3.89
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง