Online  72  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3799
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32651 เด็กชายจีรวัฒน์ นิลอ่อน
2 32654 เด็กชายณฐกร วรรณวรรค
3 32657 เด็กชายธนพล จิระเสวีกุล
4 32661 เด็กชายภูผา ไทรชมภู
5 32667 เด็กชายสรยุทธ วาดอักษร
6 32698 เด็กชายเรืองศักดิ์ ไทยสงเคราะห์
7 32699 เด็กชายศุภกร สกุลรักษาทรัพย์
8 32702 เด็กชายอนันต์ เกิดสุข
9 32741 เด็กชายอนุวัฒิ นามประดิษฐ์
10 32767 เด็กชายกฤติธี บัวขาว
11 32770 เด็กชายจิโรจน์ คงสำราญ
12 32772 เด็กชายธนวัฒน์ จรบำรุง
13 32779 เด็กชายวุฒธิพร รกฮวด
14 32810 เด็กชายณัฐภูมิ อ่วมเครือ
15 32818 เด็กชายยุทธนา เอี่ยมโยธา
16 32846 เด็กชายชาญวุฒิ จันทร์ผดุง
17 32886 เด็กชายเฉลิมพล ยิ่งมีพาเจริญ
18 32887 เด็กชายชนัต กิจเจริญพัฒน
19 32889 เด็กชายฐิติทัศน์ มณีดิษฐ์
20 32890 เด็กชายณัฐวุฒิ กระต่ายทอง
21 32896 เด็กชายภูมิศักดิ์ ไผทฉันท์
22 32901 เด็กชายอภิมุข เชืองศิลป์
23 32902 เด็กชายอหิงสา ฉายอรุณ
24 32672 เด็กหญิงกฤติกา เลียะเครือ
25 32703 เด็กหญิงกฤติยา เลียะเครือ
26 32708 เด็กหญิงจิรนันท์ แจ่มวงษ์
27 32836 เด็กหญิงยุพาลัตน์ พันธุ์พ่วง
28 32869 เด็กหญิงภัทรา อุดมศิลป์
29 32873 เด็กหญิงศิรภัสสร สุขอินทร์
30 32876 เด็กหญิงสุมิตรา วงษ์อัยรา
31 32878 เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองแถบ
32 32881 เด็กหญิงอิศราภรณ์ ทับทิมเทศ
33 32917 เด็กหญิงอภัสรา หนูหว่าง
จำนวนนักเรียน 33 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายกฤษกร พ่วงอยู่
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชลิดา พงษ์ศักดิ์
ชั้น ม.5/1 GPA=3.97
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง