Online  69  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8886
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32093 นายสันต์ชัย เรืองไรประดิษฐ์ดี
2 32651 เด็กชายจีรวัฒน์ นิลอ่อน
3 32654 เด็กชายณฐกร วรรณวรรค
4 32657 เด็กชายธนพล จิระเสวีกุล
5 32667 เด็กชายสรยุทธ วาดอักษร
6 32698 เด็กชายเรืองศักดิ์ ไทยสงเคราะห์
7 32699 เด็กชายศุภกร สกุลรักษาทรัพย์
8 32702 เด็กชายอนันต์ เกิดสุข
9 32741 เด็กชายอนุวัฒิ นามประดิษฐ์
10 32767 เด็กชายกฤติธี บัวขาว
11 32772 เด็กชายธนวัฒน์ จรบำรุง
12 32779 เด็กชายวุฒธิพร รกฮวด
13 32810 เด็กชายณัฐภูมิ อ่วมเครือ
14 32818 เด็กชายยุทธนา เอี่ยมโยธา
15 32846 เด็กชายชาญวุฒิ จันทร์ผดุง
16 32886 เด็กชายเฉลิมพล ยิ่งมีพาเจริญ
17 32887 เด็กชายชนัต กิจเจริญพัฒน
18 32889 เด็กชายฐิติทัศน์ มณีดิษฐ์
19 32890 เด็กชายณัฐวุฒิ กระต่ายทอง
20 32896 เด็กชายภูมิศักดิ์ ไผทฉันท์
21 32902 เด็กชายอหิงสา ฉายอรุณ
22 32672 เด็กหญิงกฤติกา เลียะเครือ
23 32703 เด็กหญิงกฤติยา เลียะเครือ
24 32708 เด็กหญิงจิรนันท์ แจ่มวงษ์
25 32836 เด็กหญิงยุพาลัตน์ พันธุ์พ่วง
26 32876 เด็กหญิงสุมิตรา วงษ์อัยรา
27 32878 เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองแถบ
28 32881 เด็กหญิงอิศราภรณ์ ทับทิมเทศ
29 32917 เด็กหญิงอภัสรา หนูหว่าง
จำนวนนักเรียน 29 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายจีระศักดิ์ กลมวง
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปภาวรินท์ อิ่มอุระ
ชั้น ม.2/2 GPA=3.89
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง