Online  63  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8491
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32547 เด็กชายก่อเกียรติ เพ็ชระ
2 32548 เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมอ่อน
3 32549 เด็กชายชลธิศ พันธเสน
4 32550 เด็กชายณัฐภูมิ คำเอก
5 32551 เด็กชายทักขพล ไทยสงเคราะห์
6 32552 เด็กชายนราทิตย์ เซี่ยงฉี
7 32553 เด็กชายพงศธร บัวบาน
8 32554 เด็กชายสุเมธ รักสาย
9 32555 เด็กชายอรรณพ ว่องแก้ว
10 32556 เด็กหญิงกชกร หอมจันทร์
11 32557 เด็กหญิงกัณตวรรณ ศิริสมบูรณ์
12 32558 เด็กหญิงกัลยารัตน์ กรจันทร์
13 32559 เด็กหญิงจีรนันท์ บุญมี
14 32560 เด็กหญิงชลธิชา ภาคภูมิ
15 32561 เด็กหญิงโชติกา ห่อหอม
16 32562 เด็กหญิงฐิติชญา ยืนยง
17 32565 เด็กหญิงธนิชา กรจินดา
18 32566 เด็กหญิงธารน้ำ สุขศรีทอง
19 32567 เด็กหญิงนิศาชล แช่มเล็ก
20 32568 เด็กหญิงพชรพรรณ นิ่มเนตร
21 32569 เด็กหญิงมณีรัตน์ คงสิน
22 32570 เด็กหญิงรุจิเรจ ณ บางช้าง
23 32571 เด็กหญิงวิชญาพร วันเพ็ญ
24 32572 เด็กหญิงวิยะดา พุกบัวขาว
25 32574 เด็กหญิงสุพัตรา นิลบุตร์
26 32575 เด็กหญิงสุพิชชา ทองปาน
27 32576 เด็กหญิงสุรัสวดี ศรีสอาด
28 32577 เด็กหญิงอภิสรา สมมุติ
29 32578 เด็กหญิงอัจฉรา มารยา
30 32579 เด็กหญิงอัญชิษฐา บวรสมสฤษดิ์
31 32581 เด็กหญิงอาทิมา นามประเสริฐ
32 32582 เด็กหญิงอารยา นิธากรณ์
33 33021 เด็กหญิงวิศรุตา ชุมเเวงวาปี
จำนวนนักเรียน 33 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปิยธิดา นำเจริญศิลป์
ชั้น ม.5/1 GPA=3.97
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง