Online  624  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8474
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
0 33980 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เปียแก้ว
1 33060 เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขอินทร์
2 33105 เด็กชายพีระ กุมภากูล
3 33106 เด็กชายภคภาคย์ สูรลอย
4 33138 เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง
5 33139 เด็กชายณัฐวุฒิ ฟักโต
6 33172 เด็กชายจิรวัฒน์ นิลคำ
7 33173 เด็กชายชลธี อรุโณทอง
8 33181 เด็กชายวรายุส เซี่ยงจง
9 33207 เด็กชายณัฐรักษ์ บุญส่ง
10 33209 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สมานทรัพย์
11 33240 เด็กชายกฤษกร สุกร
12 33274 เด็กชายกัมพล ท่าผา
13 33278 เด็กชายทยากร วัดพ่วง
14 33279 เด็กชายธนพรรธน์ จิตรีศัพท์
15 33309 เด็กชายบารมี ศิริกุล
16 33310 เด็กชายปริติ เสือภู่
17 33341 เด็กชายชิชณุ บัวชุมสุข
18 33342 เด็กชายณัฐปพนธ์ อัตโสภณวัฒนา
19 33351 เด็กชายร่มเก้า ใจรักษ์
20 33376 เด็กชายปฏิวัติ พินดอนไพร
21 33377 เด็กชายวิทัญญ์ เซี่ยงฉิน
22 33125 เด็กหญิงพรพรรณ พรมถนนถั่ว
23 33194 เด็กหญิงปานพิไลย์ อินผลเล็ก
24 33239 เด็กหญิงหทัยชนก รักวงษ์
25 33271 เด็กหญิงพรทิพย์ สีลานันท์
26 33295 เด็กหญิงธัญชิดา เอมมะ
27 33296 เด็กหญิงธาราทิพย์ พรานเจริญ
28 33332 เด็กหญิงมนัสวี ศรีสุข
29 33336 เด็กหญิงสาวิตรี อั้นเท่ห์
30 33356 เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์สนิท
31 33372 เด็กหญิงอาทิตยา ประเสริฐโยธิน
จำนวนนักเรียน 32 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายจันทร์แก้ว ชื่นมี
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูชวกร คงกะเรียน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อภิชญา อินทะแสน
ชั้น ม.5/1 GPA=3.92
สอบได้ที่ 10

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
พีรพงษ์ ผูกรักษ์ : ม.2/5
ณัฐฌา วงษ์สวรรค์ : ม.3/7
ธนโชติ จันหอม : ม.4/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง