Online  75  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8461
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33060 เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขอินทร์
2 33105 เด็กชายพีระ กุมภากูล
3 33106 เด็กชายภคภาคย์ สูรลอย
4 33138 เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง
5 33139 เด็กชายณัฐวุฒิ ฟักโต
6 33172 เด็กชายจิรวัฒน์ นิลคำ
7 33173 เด็กชายชลธี อรุโณทอง
8 33181 เด็กชายวรายุส เซี่ยงจง
9 33207 เด็กชายณัฐรักษ์ บุญส่ง
10 33209 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สมานทรัพย์
11 33240 เด็กชายกฤษกร สุกร
12 33274 เด็กชายกัมพล ท่าผา
13 33278 เด็กชายทยากร วัดพ่วง
14 33279 เด็กชายธนพรรธน์ จิตรีศัพท์
15 33309 เด็กชายบารมี ศิริกุล
16 33310 เด็กชายปริติ เสือภู่
17 33341 เด็กชายชิชณุ บัวชุมสุข
18 33342 เด็กชายณัฐปพนธ์ อัตโสภณวัฒนา
19 33351 เด็กชายร่มเก้า ใจรักษ์
20 33376 เด็กชายปฏิวัติ พินดอนไพร
21 33377 เด็กชายวิทัญญ์ เซี่ยงฉิน
22 33125 เด็กหญิงพรพรรณ พรมถนนถั่ว
23 33194 เด็กหญิงปานพิไลย์ อินผลเล็ก
24 33239 เด็กหญิงหทัยชนก รักวงษ์
25 33271 เด็กหญิงพรทิพย์ สีลานันท์
26 33295 เด็กหญิงธัญชิดา เอมมะ
27 33296 เด็กหญิงธาราทิพย์ พรานเจริญ
28 33332 เด็กหญิงมนัสวี ศรีสุข
29 33336 เด็กหญิงสาวิตรี อั้นเท่ห์
30 33356 เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์สนิท
31 33372 เด็กหญิงอาทิตยา ประเสริฐโยธิน
จำนวนนักเรียน 31 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อัจจิมา เหลืองประเสริฐ
ชั้น ม.5/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง