Online  56  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5845
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33103 เด็กชายนพคุณ บุญจาด
2 33110 เด็กชายฤกษ์ดี สามร้อยงาม
3 33140 เด็กชายต้นตระการ จิตรจง
4 33142 เด็กชายธนากร วันเพ็ญ
5 33143 เด็กชายธีรพัตร์ ทัศนา
6 33144 เด็กชายนัฐธพล เกษมสุข
7 33145 เด็กชายไปรมา บุญมา
8 33150 เด็กชายอัฎชยา ผิวผ่อง
9 33171 เด็กชายกษิดิศ ทองเกลี้ยง
10 33185 เด็กชายศาสตร์ฐาพร หมื่นพรม
11 33221 เด็กชายสิทธิพล จีนแช่ม
12 33222 เด็กชายสุรยุทธ์ ทิมพิทักษ์
13 33223 เด็กชายอชิรวัฒน์ แสงอรุณ
14 33243 เด็กชายธนดล จุทิพย์
15 33246 เด็กชายปุณยวัจน์ หัตถกอง
16 33250 เด็กชายพีรพล วงษ์แก้ว
17 33273 เด็กชายกษิดิศ คงทอง
18 33286 เด็กชายธีรวัฒน์ วัฒนกิตติภากร
19 33306 เด็กชายณัฐพงษ์ บุญคุ้ม
20 33308 เด็กชายธีรัตม์ รักดี
21 33320 เด็กชายวิศรุต นิ่มเนตร
22 33343 เด็กชายณัฐวัฒน์ ประเสริฐผล
23 33347 เด็กชายประภัทร รอดคล้ำ
24 33348 เด็กชายพีรพัฒน์ บรรจง
25 33352 เด็กชายวันชนะ วงษ์พัฒน์
26 33374 เด็กชายกิตติภณ นิลวงษ์
27 33507 เด็กชายนิภัทร์ จันทร์ที
28 33157 เด็กหญิงณัฐริกา ศรีเจริญ
29 33196 เด็กหญิงพันธ์สา ศักดิ์สำเริงกุล
30 33199 เด็กหญิงวันทนีย์ แสนเสมา
31 33259 เด็กหญิงกัญญณัฐ พุทธประเสริฐ
32 33317 เด็กหญิงภาณิชา ผู้ช่วย
33 33330 เด็กหญิงไพรินทร์ ปลูกฝัง
34 33360 เด็กหญิงณัฐรวี ปลาทอง
จำนวนนักเรียน 34 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวกนกพร จันทรศร
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปิยวรรณ พระแท่น
ชั้น ม.2/2 GPA=3.89
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง