Online  88  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1344
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33108 เด็กชายรัตภูมิ เกิดเครือ
2 33111 เด็กชายวีรฉัตร บรรเทา
3 33112 เด็กชายศรัณย์ภัทร ตัวมูล
4 33136 เด็กชายณัฐกิตติ์ หลงสวนจิตร
5 33241 เด็กชายคุณานนต์ บรรดิษฐ
6 33345 เด็กชายทัพไทย ทองแท้
7 33055 เด็กหญิงศิริอักษร ศรีธรรมราช
8 33117 เด็กหญิงกิตติยา ไหลแหวน
9 33122 เด็กหญิงธัญลักษณ์ คันภูเขียว
10 33132 เด็กหญิงสุภาวิดา วิบูลย์
11 33151 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์คำ
12 33152 เด็กหญิงกุศลิน ม่วงแตง
13 33153 เด็กหญิงชญานุตม์ เหลืองสด
14 33154 เด็กหญิงชลธิชา รักมิตร
15 33161 เด็กหญิงนัฐธิชา พยับตรี
16 33189 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองเชื้อ
17 33191 เด็กหญิงธารวดี ปั้นหยา
18 33192 เด็กหญิงบุญยาพร ธงเพ็ง
19 33193 เด็กหญิงปาณิสรา งามงอน
20 33198 เด็กหญิงมณีกาญจน์ โตขำ
21 33201 เด็กหญิงศศิกานต์ พัฒศิลป์
22 33225 เด็กหญิงฐิติกานต์ อำภา
23 33230 เด็กหญิงธมนวรรณ สานสะอาด
24 33263 เด็กหญิงชลธิชา ทองงาม
25 33264 เด็กหญิงณัฐกานต์ ฉิมเกตุ
26 33270 เด็กหญิงปุญญพัตน์ ฉิมวัย
27 33304 เด็กหญิงโสภาวรรณ มลิซ้อน
28 33328 เด็กหญิงเด่นนภา พระแท่น
29 33331 เด็กหญิงภัทราวดี ตู้นิ่ม
30 33333 เด็กหญิงยุวดี จันทมาศ
31 33337 เด็กหญิงสุพิชชาย์ นิธากรณ์
32 33363 เด็กหญิงนิธิพร ชัยสงคราม
33 33366 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใจชุ่ม
34 33367 เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีธรรมรงค์
35 33371 เด็กหญิงสุภาพร กาญจนวิเศษชาญ
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนิติยา จันทะสี
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
นิษิตา สุขอร่าม
ชั้น ม.6/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง