Online  108  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4284
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
0 33973 เด็กชายสุทธิภัทร วรรณรี
0 33970 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ชานุ
0 33960 เด็กชายเศวตฉัตร อภิลักโตยานันท์
1 33072 เด็กชายอติวิชญ์ พัทเทวี
2 33141 เด็กชายธนพงศ์ จิ้นอิ่ม
3 33148 เด็กชายศรศักดิ์ นาเครือ
4 33180 เด็กชายราเมศวร์ เพิ่มพูล
5 33183 เด็กชายวีรภัทร แซ่ตัน
6 33205 เด็กชายจิณณ์ สมบูรณ์
7 33208 เด็กชายณัฐวัตร ภุ่สุวรรณ
8 33213 เด็กชายธีรพล เซี่ยงเจ้น
9 33218 เด็กชายพีรพัฒน์ นิลสันเทียะ
10 33220 เด็กชายศุภณัฐ เหลืองอร่าม
11 33247 เด็กชายพัฒนากรณ์ ศิริบุตร
12 33275 เด็กชายกิตติพศ เทียมจันทร์
13 33283 เด็กชายนิภัทธ์ เซี่ยงจ้ง
14 33311 เด็กชายปัญญวีร์ ฮะเหยี่ยว
15 33315 เด็กชายพิพัฒน์ ไป๋เขียว
16 33339 เด็กชายกฤตภาส ศรีมงคลชัย
17 33344 เด็กชายถิรวัฒน์ โพนพุฒ
18 33349 เด็กชายภูวนาถ เนื้อแตงเย็น
19 33353 เด็กชายสรายุทธ สุวรรณ
20 33354 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ช้างกรุด
21 33355 เด็กชายเอกวีร์ อินทรโสภา
22 33088 เด็กหญิงพรรณชนก สิทธิการ
23 33096 เด็กหญิงศศินา เจริญมาก
24 33116 เด็กหญิงกฤษติยารัตน์ ผิวเหลือง
25 33168 เด็กหญิงอัมราพร คุ้มญาติ
26 33169 เด็กหญิงอาริตา อมรกิจปกรณ์
27 33233 เด็กหญิงพรธิรา ปิ่นแก้ว
28 33235 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภูมรินทร์
29 33260 เด็กหญิงเกวลิน ดีประเสริฐ
30 33359 เด็กหญิงชนิกานต์ อมรเวชกุล
31 33362 เด็กหญิงธิดารัตน์ สวัสดี
32 33499 เด็กหญิงอรุณรัศมี ไหลล้น
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางดุจดาว นุชนุ่ม
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธารน้ำ สุขศรีทอง
ชั้น ม.3/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง