Online  66  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4190
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
0 33512 เด็กชายภาคิน พูนทวีสิน
1 33062 เด็กชายธนาธิป กระต่ายทอง
2 33064 เด็กชายบัณฑัต ภู่ทองคำ
3 33073 เด็กชายอัศวณุรักษ์ บุญประเสริฐ
4 33101 เด็กชายธีรภัทร นิ่มนวล
5 33107 เด็กชายภัทรดลย์ แซ่ลิ้ม
6 33114 เด็กชายสุรพัศ ปฐมโอสถ
7 33134 เด็กชายจักรพันธุ์ จงรุจิโรจน์ชัย
8 33176 เด็กชายปัณณวัฒน์ ฟักสุวรรณ
9 33178 เด็กชายพีระพัชร์ ชวนอยู่
10 33179 เด็กชายภัทรพล จิตนิยม
11 33210 เด็กชายธนบดี วรรณวงษ์
12 33216 เด็กชายปฏิพัทธ์ พันผา
13 33217 เด็กชายพิชญะ อินทรศร
14 33219 เด็กชายภควัฒน์ คำบาง
15 33248 เด็กชายพิชญ์ชานนท์ เทศพันธ์
16 33249 เด็กชายพีรพงษ์ ผูกรักษ์
17 33277 เด็กชายเจษฎา วัฒโน
18 33305 เด็กชายชาญวิทย์ ทองอิ่ม
19 33307 เด็กชายธนาธิป ปฐมกัปล์
20 33314 เด็กชายพรรษา ชื่นเเสง
21 33321 เด็กชายสหรัฐ ก่อแก้ว
22 33322 เด็กชายอานุภาพ สายมาอินทร์
23 33090 เด็กหญิงรัชนก เกษร
24 33130 เด็กหญิงสุพัตชา เซ็นเครือ
25 33131 เด็กหญิงสุภาพร แก้วเพ็ชร
26 33162 เด็กหญิงน้ำฝน คชสาร
27 33203 เด็กหญิงสุชาวดี สิทธิถาวร
28 33204 เด็กหญิงอาทิตนภา ประเสริฐโยธิน
29 33224 เด็กหญิงชนาพร รัตนไทรแก้ว
30 33231 เด็กหญิงนันทภัส เซี่ยงเจ้น
31 33261 เด็กหญิงชนากานต์ สู่เจริญ
32 33265 เด็กหญิงณัฐนรี พิมพา
33 33294 เด็กหญิงธนวรรณ บวรพิพัฒนวงศ์
34 33301 เด็กหญิงวรัทยา วันทอง
35 33324 เด็กหญิงเจนสุดา นามยศ
36 33334 เด็กหญิงรินรดา น้อยจีน
จำนวนนักเรียน 37 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายประณต ฉัฐมะ
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ฐิติญา นาคเจริญ
ชั้น ม.5/2 GPA=3.94
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง