Online  58  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1609
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
0 33979 เด็กชายกวินพันธุ์ วันดี
1 33067 เด็กชายพัชรพล บุตรดี
2 33098 เด็กชายธนโชติ ใจชื้น
3 33102 เด็กชายนนท์ปวิธ คนชม
4 33113 เด็กชายศุภโชค ศรีจันทร์รัตน์
5 33146 เด็กชายภูริณัฐ บุตรน้ำเพ็ชร
6 33149 เด็กชายศิริพงษ์ แพงอุ่ม
7 33175 เด็กชายชาคริต สมศรี
8 33211 เด็กชายธนากร แรงครุฑ
9 33212 เด็กชายธนาธิป เผยกลิ่น
10 33252 เด็กชายวรพรต ทุเครือ
11 33253 เด็กชายศุภณัฐ ละเภท
12 33288 เด็กชายศุภกรณ์ ฉุยเนย
13 33312 เด็กชายปิติภัทร ระย้า
14 33313 เด็กชายปิติวุฒิ ศิริพัฒนวงษ์ชัย
15 33120 เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์เล็ก
16 33121 เด็กหญิงทัศนี เอี่ยมทรัพย์
17 33126 เด็กหญิงรุ่งวิภา บุญแก้ว
18 33129 เด็กหญิงสโรชา สงครามรอด
19 33158 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ จัดละ
20 33159 เด็กหญิงธนิกานต์ เซ็นเครือ
21 33188 เด็กหญิงขวัญชนก แคนหนอง
22 33197 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แก้วเอี่ยม
23 33227 เด็กหญิงณิชากร หลิ่มเกลื้อ
24 33232 เด็กหญิงปลิตรา แก้วบุญเพิ่ม
25 33262 เด็กหญิงชนิกานต์ สู่เจริญ
26 33266 เด็กหญิงธนพร สูรย์ลอย
27 33289 เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีธรรม
28 33297 เด็กหญิงนิตยา รุ่งเรือง
29 33298 เด็กหญิงพิณสุดา ทุเครือ
30 33299 เด็กหญิงพีรยา ชมภูศรี
31 33326 เด็กหญิงญดาพร ไชยา
32 33357 เด็กหญิงจิณัฐตา อู่อำพร
33 33361 เด็กหญิงณัฐวัลย์ เปรมปรี
34 33365 เด็กหญิงรัตรินทร์ หะลีบุตร
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สิริการ ประทุมทาน
ชั้น ม.6/1 GPA=3.96
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง