Online  87  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 266
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
0 33968 เด็กหญิงเจนจิรา ตันเจริญ
1 33099 เด็กชายธนพนธ์ นิลบุตร
2 33109 เด็กชายเรืองเดช ขวดแก้ว
3 33214 เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีสังวรณ์
4 33215 เด็กชายนันทพัทธ์ บุตดาพวง
5 33256 เด็กชายอิทธิพล ชัยกุล
6 33281 เด็กชายธีรภัทร์ เสมทับ
7 33316 เด็กชายภัทรเดช พยาบาล
8 33319 เด็กชายวรวุฒิ กลีบสัตบุตร
9 33051 เด็กหญิงมณีเพชร ทวีบูรณ์
10 33083 เด็กหญิงธารทิพย์ แซ่ตัน
11 33123 เด็กหญิงนริศรา สุจริต
12 33128 เด็กหญิงวรรณวิษา ประสพผล
13 33133 เด็กหญิงสุรัสวดี อุบลวัฒนสกุล
14 33155 เด็กหญิงณัฐชา ขำอิ่ม
15 33163 เด็กหญิงปลิตา พละทรัพย์
16 33195 เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรานเจริญ
17 33202 เด็กหญิงสรีรัญ แพนลิ้นฟ้า
18 33226 เด็กหญิงณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล
19 33228 เด็กหญิงทิพย์สุดา เซี่ยงฉิน
20 33257 เด็กหญิงกฤษติยา ชินอักษร
21 33268 เด็กหญิงนฤมล แสงคำ
22 33269 เด็กหญิงนิภารัตน์ ปิ่นแก้ว
23 33290 เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิ้มประถม
24 33291 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ จันทร์บุตร์
25 33292 เด็กหญิงกานต์สิรี ชื่นชม
26 33293 เด็กหญิงกิตติวรรณ ศาลา
27 33300 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญจับ
28 33303 เด็กหญิงสุธิดา กลิ่นลำดวน
29 33327 เด็กหญิงณิชากุล เพชรปานกัน
30 33329 เด็กหญิงพิมพลอย ตะก้อง
31 33338 เด็กหญิงอทิติยา เอี่ยมทิพย์
32 33358 เด็กหญิงจิรกานต์ สืบนาค
33 33364 เด็กหญิงนิภาพร โสลุน
34 33368 เด็กหญิงศิริพร วิวังสู
35 33369 เด็กหญิงสุดา สิงห์ดา
36 33370 เด็กหญิงสุพัตสร ปิยะพันธ์
จำนวนนักเรียน 37 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายณัฐพล กลีบสัตบุตร
ครูผู้ช่วย


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
รัชตการ เอี่ยมสะอาด
ชั้น ม.2/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 8

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง