Online  35  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9986
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33135 เด็กชายชาคริส สีสำลี
2 33137 เด็กชายณัฐวิณท์ นาคพันธุ์
3 33147 เด็กชายวินทกร แอตาล
4 33174 เด็กชายชัพวิชญ์ ชวนชม
5 33182 เด็กชายวายุ โนรี
6 33184 เด็กชายศรันยู คงทอง
7 33186 เด็กชายสิรภัทร ศิริกุล
8 33242 เด็กชายจักรภพ หมอดี
9 33244 เด็กชายธีรเดช เปลาเล
10 33245 เด็กชายปริญญา จงเจริญ
11 33251 เด็กชายภูคินทร์ อินทร์ธนู
12 33254 เด็กชายสาระวิน ช้างกรุด
13 33255 เด็กชายอภิชาติ เกษประทุม
14 33276 เด็กชายกิตติศักดิ์ ชื่นหุ่น
15 33280 เด็กชายธนากร เต้าชุ้น
16 33282 เด็กชายธีรวัฒน์ ยาสุ่ม
17 33284 เด็กชายรัชชานนท์ ใจเย็น
18 33285 เด็กชายวีรพล เนื้อแตงเย็น
19 33287 เด็กชายศักดิ์พล มานะสันทัดชาติ
20 33318 เด็กชายรพีภัทร กิเลน
21 33350 เด็กชายรณกฤต ฉายภาค
22 33492 เด็กชายอัครพล สินเจริญชัย
23 33097 เด็กหญิงโสฬส จันที
24 33124 เด็กหญิงบุษกร จันทร
25 33160 เด็กหญิงธนิดา เดชนาค
26 33164 เด็กหญิงพนิดา ปานเรือง
27 33165 เด็กหญิงศศิตา เจริญมาก
28 33166 เด็กหญิงศุภลักษณ์ จำปาเป็น
29 33190 เด็กหญิงดากาญดา ดอนเอม
30 33234 เด็กหญิงพิชญ์สินี พักไพโรจน์
31 33236 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพิ่มทวี
32 33237 เด็กหญิงศุภัชญา เข้มแข็ง
33 33267 เด็กหญิงนภัฎศกร นึกงาม
34 33302 เด็กหญิงวิภาพร ไฟจัตตุรัส
35 33375 เด็กหญิงศจิกา โรจนะแสงสว่าง
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายยุทธิชัย อวยชัย
ครูผู้ช่วย

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูณพชนก สุวรรณมณี

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พิชญ์นรี ผลสมบูรณ์
ชั้น ม.6/1 GPA=3.89
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
วีรภัทร พลับพลา : ม.4/5
อธิป อ่อนนาง : ม.4/5
สุภานันท์ จะแจ้ง : ม.5/6
วิสันละยา วัดพ่วง : ม.6/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง