Online  61  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6565
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33794 เด็กชายชนสรณ์ สมรูป
2 33795 เด็กชายชาญวิทย์ พูลเกษม
3 33796 เด็กชายธนกตฤ บุญมา
4 33797 เด็กชายประกาศิต เกตุรักดี
5 33798 เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญกอ
6 33799 เด็กชายพงศกรณ์ เกษราช
7 33800 เด็กชายพศวีร์ คงสิน
8 33801 เด็กชายภูมิกวิน บุญรอด
9 33802 เด็กชายราเชนทร์ คเชนวัฒนะ
10 33803 เด็กชายวัตรพิบูลย์ จันทร์มณี
11 33804 เด็กชายศิขริน ใจมุ่ง
12 33805 เด็กชายสุรบดินทร์ จงดี
13 33806 เด็กชายอชิตะ ทวนทอง
14 33807 เด็กชายอภิสิทธิ์ สายมาอินทร์
15 33808 เด็กชายโอชวิน พวงลำเจียก
16 33809 เด็กหญิงกมลวรรณ เล้าพาณิชวัฒนา
17 33810 เด็กหญิงขวัญชนก เรืองฤทธิ์
18 33811 เด็กหญิงชนากาญ ไพรวัลย์
19 33812 เด็กหญิงณภัทร จันทร์เต็ม
20 33813 เด็กหญิงณัฐธยานี เกียรติสุริยะศักดิ์
21 33814 เด็กหญิงดารารัตน์ เกิดสมบูรณ์
22 33815 เด็กหญิงธนพรพรรณ ลาภทวีสมบูรณ์
23 33816 เด็กหญิงนฤมล บุตรเวทย์
24 33817 เด็กหญิงนวรัตน์ เหรียญเครือ
25 33818 เด็กหญิงบุญยาพร ใช่ประพันธ์กูล
26 33819 เด็กหญิงปุณณาสา โรจน์บุญถึง
27 33820 เด็กหญิงภัทรนันท์ แก้วงอก
28 33821 เด็กหญิงรติกานต์ มีล้อม
29 33822 เด็กหญิงวรรณวิษา เนมิ
30 33823 เด็กหญิงวราลี อักษร
31 33824 เด็กหญิงวิลาสินี ศิลปชัย
32 33825 เด็กหญิงศุภางค์ อ้นเทศ
33 33826 เด็กหญิงสาลินี เเพงอุ่ม
34 33827 เด็กหญิงสุตราภัทร เชียงทอง
35 33828 เด็กหญิงอาภัสรา สร้อยปาน
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายเกรียงไกร จันหอม
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปิยธิดา นำเจริญศิลป์
ชั้น ม.5/1 GPA=3.97
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง