Online  51  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1379
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33273 เด็กชายกษิดิศ คงทอง
2 33274 เด็กชายกัมพล ท่าผา
3 33275 เด็กชายกิตติพศ เทียมจันทร์
4 33276 เด็กชายกิตติศักดิ์ ชื่นหุ่น
5 33277 เด็กชายเจษฎา วัฒโน
6 33278 เด็กชายทยากร วัดพ่วง
7 33279 เด็กชายธนพรรธน์ จิตรีศัพท์
8 33280 เด็กชายธนากร เต้าชุ้น
9 33281 เด็กชายธีรภัทร์ เสมทับ
10 33282 เด็กชายธีรวัฒน์ ยาสุ่ม
11 33283 เด็กชายนิภัทธ์ เซี่ยงจ้ง
12 33284 เด็กชายรัชชานนท์ ใจเย็น
13 33285 เด็กชายวีรพล เนื้อแตงเย็น
14 33286 เด็กชายธีรวัฒน์ วัฒนกิตติภากร
15 33287 เด็กชายศักดิ์พล มานะสันทัดชาติ
16 33288 เด็กชายศุภกรณ์ ฉุยเนย
17 33376 เด็กชายปฏิวัติ พินดอนไพร
18 33377 เด็กชายวิทัญญ์ เซี่ยงฉิน
19 33492 เด็กชายอัครพล สินเจริญชัย
20 33289 เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีธรรม
21 33290 เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิ้มประถม
22 33291 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ จันทร์บุตร์
23 33292 เด็กหญิงกานต์สิรี ชื่นชม
24 33293 เด็กหญิงกิตติวรรณ ศาลา
25 33294 เด็กหญิงธนวรรณ บวรพิพัฒนวงศ์
26 33295 เด็กหญิงธัญชิดา เอมมะ
27 33296 เด็กหญิงธาราทิพย์ พรานเจริญ
28 33297 เด็กหญิงนิตยา รุ่งเรือง
29 33298 เด็กหญิงพิณสุดา ทุเครือ
30 33299 เด็กหญิงพีรยา ชมภูศรี
31 33300 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญจับ
32 33301 เด็กหญิงวรัทยา วันทอง
33 33302 เด็กหญิงวิภาพร ไฟจัตตุรัส
34 33303 เด็กหญิงสุธิดา กลิ่นลำดวน
35 33304 เด็กหญิงโสภาวรรณ มลิซ้อน
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
มาณิตา บัวขาว
ชั้น ม.5/3 GPA=3.87
สอบได้ที่ 8

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ปลิตา พละทรัพย์ : ม.1/4
สุวรรณา โสภา : ม.3/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง