Online  55  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2298
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33724 เด็กชายกฤตินัย วรรณสวัสดี
2 33725 เด็กชายจิรายุ เภาประเสริฐ
3 33726 เด็กชายเฉลิมชัย ฉิมเม่น
4 33727 เด็กชายชัชวาล กันไชยต๊ะ
5 33728 เด็กชายมงคล เทียนไสว
6 33729 เด็กชายณวพล เล่าทรัพย์
7 33730 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ม่วงตารส
8 33731 เด็กชายทิวากร จิตรกานต์วงศ์
9 33732 เด็กชายธนพล แม้นงาม
10 33733 เด็กชายธาวิต เลิศวรัญญู
11 33734 เด็กชายธาวิน เชียงกา
12 33735 เด็กชายธีรพัฒน์ ละอองบัว
13 33736 เด็กชายพิเศษศักดิ์ สุนันท์พงศ์
14 33737 เด็กชายภูริทัต อรชร
15 33738 เด็กชายเมธิชัย สินคง
16 33739 เด็กชายรัฐภูมิ สิทธิการ
17 33740 เด็กชายวีรภัทร ศรีเอี่ยม
18 33741 เด็กชายสหรัฐ บัวบาน
19 33742 เด็กชายสิทธิพล อุดมพร
20 33743 เด็กชายสิรภัทร ดีขม
21 33744 เด็กชายสุรพรรศ ขันธ์สุวรรณ์
22 33745 เด็กชายสุรภูมิ พรมสวัสดิ์
23 33746 เด็กชายอรรณพ บุญคุ้ม
24 33747 เด็กชายอัครพล จงประเสริฐ
25 33748 เด็กหญิงฉัตรรัตน์ เหลืองพุทธิพงษ์
26 33749 เด็กหญิงชนิกานต์ นิลรอด
27 33750 เด็กหญิงชมพูนุช ล้ออุดม
28 33751 เด็กหญิงณัฐริกา หอมจันทร์
29 33752 เด็กหญิงธนพร เหลืองวุฒิธรรม
30 33753 เด็กหญิงธนพร ทับยาง
31 33754 เด็กหญิงวรวรรณ สุขพินิจ
32 33755 เด็กหญิงวิรัตศยา เหมือนช้าง
33 33756 เด็กหญิงศาธินี ยางทัด
34 33757 เด็กหญิงอฐิตา ทองร้อยยศ
35 33758 เด็กหญิงอัญธิมาพร อินทรกะเสม
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางจันทนา ศรีบูจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชลิดา พงษ์ศักดิ์
ชั้น ม.5/1 GPA=3.97
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง