Online  65  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4565
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33654 เด็กชายกนกพล ขาวระลึก
2 33655 เด็กชายกฤษดา ปาละวงษ์
3 33656 เด็กชายจิตรกร เหลืองเสงี่ยม
4 33657 เด็กชายชินวุฒิ ปิยะพันธ์
5 33658 เด็กชายณัฐนรินทร์ เรือนเงิน
6 33659 เด็กชายณัฐวัตร ปานแสง
7 33660 เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวบาน
8 33661 เด็กชายเทพทอง โฉมงาม
9 33662 เด็กชายธนกฤต ทองเชื้อ
10 33663 เด็กชายธีรภัทร์ พ่วงกุล
11 33664 เด็กชายนราธิป บัวบาน
12 33665 เด็กชายปิยะพงษ์ โสภาพงษ์
13 33666 เด็กชายภูริทัต หยู่ศรี
14 33667 เด็กชายรพีพัฒน์ ปัญญากุล
15 33668 เด็กชายสนธยา เลียะเครือ
16 33669 เด็กชายสุทธิพจน์ พงษ์เวียง
17 33670 เด็กหญิงเกศกนก เฉลิมธนะกิจโกศล
18 33671 เด็กหญิงจีรนัน สินคง
19 33672 เด็กหญิงชนาภา พุตติ
20 33673 เด็กหญิงโชติกา แก้วเขียว
21 33674 เด็กหญิงธนพร มุกต์ประดับ
22 33675 เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณบุบผา
23 33676 เด็กหญิงปวริศา จันทาทอง
24 33677 เด็กหญิงปัณฑิตา สังข์อินทร์
25 33678 เด็กหญิงพรทิพย์ คงสำราญ
26 33679 เด็กหญิงฟ่อนข้าว มัชิมา
27 33680 เด็กหญิงมาฆพร ฮะเหยี่ยว
28 33681 เด็กหญิงวรนุช พันธุ์หุ่น
29 33682 เด็กหญิงวรรณวลี หุ่นประเสริฐ
30 33683 เด็กหญิงวาสิณี น้ำประสานไทย
31 33684 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ น้อยหรุ่น
32 33685 เด็กหญิงศิรินันท์ สุขอร่าม
33 33686 เด็กหญิงสุกัญญา วิเศษสิงห์
34 33687 เด็กหญิงสุนิสา นาคบัตร
35 33688 เด็กหญิงอริสา สนิทรักษา
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาววันลิษา ขำอิ่ม
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วรโชติ ผ่องใส
ชั้น ม.2/2 GPA=3.94
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง