Online  55  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9680
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33584 เด็กชายกิตติพงษ์ มั่นใจ
2 33585 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ดาปาน
3 33586 เด็กชายธนภัทร เต้าชุ้น
4 33587 เด็กชายนริศ คุ้นเคย
5 33588 เด็กชายบุญญกฤษฎิ์ บรรเทิงสุข
6 33589 เด็กชายปุญญพัฒน์ รักไทย
7 33590 เด็กชายพงษกร ชื่นจิตต์
8 33591 เด็กชายภัทรดนัย ดวงศรี
9 33592 เด็กชายรณชัย เอกบุตร
10 33593 เด็กชายศุภกรณ์ จันทร์สำเริง
11 33594 เด็กชายสรวิชญ์ บรรเทาทุกข์
12 33595 เด็กชายสิงหา ตรีโสภา
13 33596 เด็กชายอดิศักดิ์ จงสิริวิทยา
14 33597 เด็กชายอภินันท์ ห่วงเอี่ยม
15 33598 เด็กหญิงกานต์พิชชา เครือวัลย์
16 33599 เด็กหญิงเกศรา เชาว์เจริญ
17 33600 เด็กหญิงจันทร์จิรา แขกนวม
18 33601 เด็กหญิงจิตตินี ธนกุลศรีสุข
19 33602 เด็กหญิงชาลิสา พุ่มเกษม
20 33603 เด็กหญิงณัฐสุรางค์ ปิ่นกุมภีร์
21 33604 เด็กหญิงนรีรัตน์ ผ่องใส
22 33605 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สีสำลี
23 33606 เด็กหญิงพัฒน์ศรณ์ งิ้วงาม
24 33607 เด็กหญิงภัครมัย เบ็ญจวรรณ
25 33608 เด็กหญิงภัทรพร สานุ
26 33609 เด็กหญิงภัทรวดี บัวเบา
27 33610 เด็กหญิงมณฑวรรณ ไทรพวงโพธิ์
28 33611 เด็กหญิงเมราดา ธนผลภันทิลา
29 33612 เด็กหญิงลลิดา บริรักษ์
30 33613 เด็กหญิงวราภรณ์ ธรรมจง
31 33614 เด็กหญิงศุภิสรา พยาบาล
32 33615 เด็กหญิงสุพัดชา สุดสวาท
33 33616 เด็กหญิงสุภาวดี ขอนแก่น
34 33617 เด็กหญิงเสาวนีย์ ศิริโก
35 33618 เด็กหญิงอริสา เสร็จกิจ
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายพรพีระ สังข์กระแสร์
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปิยธิดา นำเจริญศิลป์
ชั้น ม.5/1 GPA=3.97
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
กชกร เวชสุวรรณ : ม.1/4
เทพทอง โฉมงาม : ม.1/5
ชัยมงคล ชินอักษร : ม.1/8
ชานนท์ สมบูรณ์ : ม.3/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง