Online  56  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7644
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33339 เด็กชายกฤตภาส ศรีมงคลชัย
2 33341 เด็กชายชิชณุ บัวชุมสุข
3 33342 เด็กชายณัฐปพนธ์ อัตโสภณวัฒนา
4 33343 เด็กชายณัฐวัฒน์ ประเสริฐผล
5 33344 เด็กชายถิรวัฒน์ โพนพุฒ
6 33345 เด็กชายทัพไทย ทองแท้
7 33347 เด็กชายประภัทร รอดคล้ำ
8 33348 เด็กชายพีรพัฒน์ บรรจง
9 33349 เด็กชายภูวนาถ เนื้อแตงเย็น
10 33350 เด็กชายรณกฤต ฉายภาค
11 33351 เด็กชายร่มเก้า ใจรักษ์
12 33352 เด็กชายวันชนะ วงษ์พัฒน์
13 33353 เด็กชายสรายุทธ สุวรรณ
14 33354 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ช้างกรุด
15 33355 เด็กชายเอกวีร์ อินทรโสภา
16 33356 เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์สนิท
17 33357 เด็กหญิงจิณัฐตา อู่อำพร
18 33358 เด็กหญิงจิรกานต์ สืบนาค
19 33359 เด็กหญิงชนิกานต์ อมรเวชกุล
20 33360 เด็กหญิงณัฐรวี ปลาทอง
21 33361 เด็กหญิงณัฐวัลย์ เปรมปรี
22 33362 เด็กหญิงธิดารัตน์ สวัสดี
23 33363 เด็กหญิงนิธิพร ชัยสงคราม
24 33364 เด็กหญิงนิภาพร โสลุน
25 33365 เด็กหญิงรัตรินทร์ หะลีบุตร
26 33366 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใจชุ่ม
27 33367 เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีธรรมรงค์
28 33368 เด็กหญิงศิริพร วิวังสู
29 33369 เด็กหญิงสุดา สิงห์ดา
30 33370 เด็กหญิงสุพัตสร ปิยะพันธ์
31 33371 เด็กหญิงสุภาพร กาญจนวิเศษชาญ
32 33372 เด็กหญิงอาทิตยา ประเสริฐโยธิน
จำนวนนักเรียน 32 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปริณดา ยศศักดิ์
ชั้น ม.2/3 GPA=3.86
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ปลิตา พละทรัพย์ : ม.1/4
สุวรรณา โสภา : ม.3/1
เศรษฐโชค วงษ์ทองคำ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง