Online  69  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6520
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนชั้นชั้น ม.2,3,5,6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันที่12-15 มิถุนายน 2563 ร้านค้าจะลดยอดที่ได้รับจัดสรรให้เลย ม.ต้น ลด 450 บาท ม.ปลาย 500 บาท เช่น ถ้าซื้อของ600 จ่ายเงินเพียง 450 บาท  [10/6/2563]
นักเรียนที่สั่งชุดเครื่องแบบไว้แล้วให้มารับที่ห้องการเงินด้วยค่ะ  [19/5/2563]
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33829 เด็กชายกนกพล มิกี้
2 33830 เด็กชายกฤษณะ พระแท่น
3 33831 เด็กชายกิตติศักดิ์ พันหุ่น
4 33832 เด็กชายณัฐดนัย แก้วมะณี
5 33833 เด็กชายไตรทศ ประสงค์ทรัพย์
6 33834 เด็กชายธีระศิลป์ รอดคล้ำ
7 33835 เด็กชายนิวัฒน์ สุขศรี
8 33836 เด็กชายพรพิทักษ์ ฝอยทอง
9 33837 เด็กชายพิพัฒน์ พลายละหาร
10 33838 เด็กชายพีรพัฒน์ นพคุณ
11 33839 เด็กชายภัทรพล มีจั่น
12 33840 เด็กชายรัฐภูมิ จึงเจริญโรจน์
13 33841 เด็กชายวันดี ไม่มี
14 33842 เด็กชายวีรยุทธ์ แก้วบุญเพิ่ม
15 33843 เด็กชายศิวกร วงษ์ศิลป์
16 33844 เด็กชายสัจนันท์ ธรรมะวิศิษฏ์
17 33845 เด็กชายอดิศร เหมือนช้าง
18 33846 เด็กชายอภิวัฒน์ ไพรวัลย์
19 33847 เด็กชายอัฐสิทธิ์ วงษ์เจริญ
20 33969 เด็กชายกิตติศักดิ์ แดงปุก
21 33848 เด็กหญิงขวัญชนก เจนเจริญ
22 33849 เด็กหญิงเขมิกา สังเงิน
23 33850 เด็กหญิงณัฏฐา พลบนิล
24 33851 เด็กหญิงปานดาว ขอมปรางค์
25 33852 เด็กหญิงพรพิมล พุ่มพวง
26 33853 เด็กหญิงภคพร อิ่มน้อย
27 33854 เด็กหญิงมณีรัตน์ สร้อยทอง
28 33855 เด็กหญิงราตรี พุ่มใจดี
29 33856 เด็กหญิงศศิกาญจน์ เที่ยงพลอย
30 33857 เด็กหญิงสกลรัตน์ คงนิยม
31 33858 เด็กหญิงสุชาดา เสนานานท์
32 33859 เด็กหญิงสุดารัตน์ โนริรัตน์
33 33860 เด็กหญิงสุธาสินี ดวงมาลา
34 33861 เด็กหญิงสุพัดชา อาจปักษา
35 33862 เด็กหญิงอชิตา ทวนทอง
36 33863 เด็กหญิงเอ๋ -
จำนวนนักเรียน 36 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางนันทนา วิราศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูธนวุฒิ จันทีเทศ

ครูปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วิชญาพร วันเพ็ญ
ชั้น ม.3/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
ณัฐภรณ์ วงศ์พนิตกุล : ม.2/3
ศศินา เจริญมาก : ม.2/6
ศศิตา เจริญมาก : ม.2/10
พีระพัฒน์ มิ่งคำ : ม.3/6
กัลยาณี วรรณวิวรณ์ : ม.3/6
จิรพัทธ์ คล้ายวิมุติ : ม.5/7
อรพินท์ เอกปัชชา : ม.6/8
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง