Online  97  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9262
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

สถิติจำนวนนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

(กราฟแสดงสถิติจำนวนนักเรียน)

ปีการศึกษา จำนวนเรียน
ชาย หญิง รวม
2560 819 1207 2026
2559 887 1267 2154
2558 934 1410 2344
2557 1070 1575 2645
2556 1157 1636 2793
2555 1124 1572 2696
2554 1055 1519 2574
2553 932 1390 2322
2552 965 1359 2324
2551 937 1291 2228
2550 907 1215 2122
2549 961 1237 2198
2548 1020 1316 2336
2547 1047 1398 2445
2546 1069 1391 2460
2545 1074 1367 2441
2544 1060 1360 2420
2543 1057 1330 2387
2542 1006 1262 2268

กราฟแสดงสถิติจำนวนนักเรียน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ภารดี ไทยสงเคราะห์
ชั้น ม.1/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 8 คน
ธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
ธัญชนก เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
อาภัสรา สร้อยปาน : ม.2/9
ทิพย์สุคนธ์ จัดละ : ม.3/4
กิตติยา ไหลแหวน : ม.3/7
ธัญญาเรศ พรมีสุข : ม.5/6
ผกามาศ สุวรรณทิพย์ : ม.6/5
เพ็ญพร โพธิ์ศรี : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง