" รักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม "

Tel : 034-541044, Fax : 034-542205

logosc

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1071020458
รหัส Smis 8 หลัก : 71022002
รหัส Obec 6 หลัก : 020458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ท่ามะกาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thamakavitthayakom
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้าน-
ตำบล : ท่ามะกา
อำเภอ : ท่ามะกา
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71120
โทรศัพท์ : 034-541044
โทรสาร : 034-542205
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/07/2493
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่ามะกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กม.
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 

 เพลงมาร์ชโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม