" รักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม "

Tel : 034-541044, Fax : 034-542205

ผู้บริหารโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

1.png

นายสุริยะ  จันทร์สนอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

 

 2
นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

3

นางสาวดิฐารัตน์  ลีวรางกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

 5

นางสาวจิราภรณ์  แก้วประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

 4.png

นางสาวอภิญญา  ใจชื้น

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

  man

นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

man.jpg

นายสุรเชษฎ์  ธนะรัตน์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

 man.jpg

นายเคบอย  สินสุพรรณ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

woman.jpg

นางกิติมา  วงศ์วัชรมงคล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

 woman

นางนิชนันท์  จันหอม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม