" รักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม "

Tel : 034-541044, Fax : 034-542205

288048824 5228629903839474 6303310783342833254 n

รมว.ศึกษาฯ ประกาศ โรงเรียนสังกัด ศธ. ‘ปลอดกัญชา’ ทั่วประเทศ

       หลังการปลดล็อกกัญชา ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนครอบครองกัญชาได้อย่างเสรี เพื่อการแพทย์ แต่ก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลและห่วงใยว่า เยาวชนอาจนำไปใช้ในทางที่ผิด และอาจส่งผลต่อสมองของเด็กและวัยรุ่น เช่น พัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง และส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ เช่น มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดชนิดอื่นๆ รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว . ล่าสุด น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบาย “ปลอดกัญชา ทุกสถานศึกษา ในสังกัด ศธ.” โดยระบุว่า . “ดิฉันขอยืนยันว่า โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะต้องเป็น #โรงเรียนปลอดกัญชา โดยจะเร่งสร้างการรับรู้ให้คุณครูและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งนี้ ศธ.จะหารือร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ทั้งผลดีและผลเสียในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ . นอกจากนี้ ดิฉันได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ออกประกาศแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการติดตาม ดูแลเรื่องนี้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด ยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาในสถานศึกษาอย่างแน่นอนค่ะ”

#3PlusNews

#ข่าวช่อง3