" รักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม "

Tel : 034-541044, Fax : 034-542205

safty

🥰บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเวิร์กช็อป Student Friendly
ที่ชวนคุณครูมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัย
.
รวมถึงการออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน
ที่ทำให้นักเรียนได้ร่วมสร้างสรรค์กติกาการอยู่ร่วมกัน
เพื่อให้ทุกคนสบายใจในทุกกระบวนการเรียนรู้
.
.