" รักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม "

Tel : 034-541044, Fax : 034-542205

232846

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ขอขอบคุณอำเภอท่าท่ามะกา โดยนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 200 ชุด เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019