Online  65  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4652
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด


โรงเรียนท่ามะกาคม โดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
   ภาพกิจกรรมโรงเรียน... จาก Facebook......      กิจกรรมทั้งหมด

  ประกาศเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม1 กุมภาพันธ์ 2564นักเรียนทุกคนมาเรียน ตามตารางเรียน ปกติ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเคร่งครัด More...
[วิทวัส@29/1/2564 ]
  แนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์โควิด-19โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมในช่องทางการปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษระหว่าง 4-31มกราคม 2564 More...
[วิทวัส@11/1/2564 ]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563พร้อมทั้งลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาให้นักเรียนกรอกข้อมูลในgoogle form ลงทะเบียนเรียนซ้ำออนไลน์ได้ทางQR Code ดังรูป ให้ครบถ้วน (และต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น More...
[วิทวัส@8/1/2564 ]
   การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 2)เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ภายในประเทศไทย และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.)ประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็น 1 ใน 28 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และอ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ด้วยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเป็นการดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564ถึงวันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 และเปิดเรียนใน วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 More...
[วิทวัส@3/1/2564 ]


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา
ครูผู้ช่วย

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูชวกร คงกะเรียน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ฌานิศา เพียรธัญกรณ์
ชั้น ม.2/2 GPA=3.97
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
พีรพงษ์ ผูกรักษ์ : ม.2/5
ณัฐฌา วงษ์สวรรค์ : ม.3/7
ธนโชติ จันหอม : ม.4/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง