Online  69  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3645
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมดแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามอายุ (ปี)
ของนักเรียน ทุกระดับชั้น

                                                       
  1 0   71 89   143 195   171 177   140 200   114 216   113 220   56 87   4 5  
  < 12 ปี   12 ปี   13 ปี   14 ปี   15 ปี   16 ปี   17 ปี   18 ปี   >=19 ปี  


 
ชาย
หญิง

 

 เลือกระดับชั้นที่ต้องการแสดงอายุ