Online  44  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2890
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
อ่านทั้งหมดแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามอายุ (ปี)
ของนักเรียน ทุกระดับชั้น

                                                       
  0 0   65 95   153 157   156 197   118 203   105 211   88 172   29 72   54 43  
  < 12 ปี   12 ปี   13 ปี   14 ปี   15 ปี   16 ปี   17 ปี   18 ปี   >=19 ปี  


 
ชาย
หญิง

 

 เลือกระดับชั้นที่ต้องการแสดงอายุ