Online  60  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 572
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

แผนภูมิแสดงจำนวนครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามช่วงอายุราชการ(ปี)

                                                   
  13 23   10 17   5 7   0 4   0 1   3 11   2 7   2 1   ชาย
หญิง
  < 5 ปี   5 - 9 ปี   10-14 ปี   15-19 ปี   20-24 ปี   25-29 ปี   30-34 ปี   >=35 ปี