Online  51  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2433
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

 

แผนภูมิแสดงจำนวนครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามช่วงอายุตัว(ปี)

                         
  12 14   12 29   4 10   7 18  
  < 30 ปี   30-39 ปี   40-49 ปี   >= 50 ปี  


ชาย
หญิง